Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

maltoz

Nişastası tam olmayan, hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde. Nişastanın ptiyalin ve amilâz enzimleri ile hidrolizi sonucu meydana gelen, iki glikozdan oluşmuş bir disakkarit şeker. Malt şekeri. İki D-glikoz molekülünün birbirine alfa-1,4 glikozidik bağı ile bağlanması sonucu oluşan, formülü C12H22O11 olan, çimlenmiş arpa ve tahıl nişastasında bulunan, […]

verniye

Doğrusal veya dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzen.

kızılaltı

Kırmızı ışıktan daha düşük titreşim sayılı ışık. Elektromıknatıs ışınımın, görünür ışık ile PYY radyo dalgaları arasındaki dalga uzunluklarını, yani 0,8 mikron ile 1 m dalga uzunluklarını kapsayan, izgenin kırmızıdan sonra gelen bölümünde yer alan ışınım.

şezerat

işlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri

bankbook

Banka cüzdanı, hesap cüzdanı. Banka defteri, banka kaydı, bankanın işŸlemlerini kaydettiğŸi kayıt defteri

böbrek havuzcuğu

Sidik kanalının böbrek içine girince genişleyen ve piramitlerden sidiğin içine süzüldüğü boşluk.

diphthongal

Diftongal, iki ünlünün kaynaşmasına ait