abecesizlik oranı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte abecesizlik oranı kelimesinin manası:

 1. Bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı.

abecesizlik oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • abecesizlik oranı: Bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı. Devamını Oku

 • okur yazarlık oranı: Bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilenlerin oranı. Devamını Oku

 • doğal artış oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). Devamını Oku

 • okullaşma oranı: Okul çağındaki çocuklardan okula gidenlerin sayısı (oranı). Devamını Oku

 • doğurganlık oranı: Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın Devamını Oku

 • çerçeve oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde Devamını Oku

 • suçluluk oranı: Belli bir toplumda, toplumsal kümede ya da bölgede ceza yasalarına aykırı davranışların oranı. Devamını Oku

 • yem dönüşüm oranı: Yemden yararlanma oranı. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR. Devamını Oku

 • evlenme oranı: Belli bir toplum ya da toplumsal kümede belli bir süre içindeki evlenme sayısının, o sıradaki toplam nüfusa oranı. Devamını Oku

 • benzeşim oranı: İki şeklin kenarlarının arasındaki oran. Devamını Oku

 • beklenen getiri oranı: Girişimcinin yatırımdan belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiri oranı. Piyasa faiz oranı ile yatırım yapılacak menkul değerin risk oranı karşılaştırması sonucu varılan kârlılık öngörüsü. Devamını Oku

 • dallanma oranı: Taneciklerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan olayların olasılıkları arasındaki oran. Devamını Oku

 • pulzasyon oranı: Sağım makinelerinde pulzatör tarafından oluşturulan vakumla açılma süresi arasındaki oran. Devamını Oku

 • bolluk oranı: Belirli bir element içinde bulunan izotoplarınbolluk oranı. Devamını Oku

 • etken koruma oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar