abh sistemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte abh sistemi kelimesinin manası:

 1. kan grubu a, b ve ab olanların eritrositlerindeki aglütinojenlerin tümü.

abh sistemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • adenozin trifosfat, ATP, dATP: Bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında, fotosentez ve oksidatif fosforilasyon sırasında adenozin difosfata dönüşerek enerji ve fosfat, adenozin monofosfata dönüşerek de enerji ve pirofosfat veren, genellikle şekeri riboz olanlar ATP ile deoksiriboz olanlar dATP ile gösterilen, peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Devamını Oku

 • mno kan grubu sistemi: Abo’dan daha duyarlı olarak kan tiplerini ayırmaya yarayan bir kan grubu çeşidi. Devamını Oku

 • IUPAC sistemi: Elektrokimyasal hücreler ve onların potansiyelleri ile ilgili tanımlar grubu; Stockholm sistemi olarak da bilinir. Devamını Oku

 • hazırun: Bir toplantıya katılanlar. Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: hazırûn) Devamını Oku

 • sıddıkın: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: sıddîkîn) Devamını Oku

 • etba: Tabi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar. (Cenab-ı Hakka ve Resul-ü Ekreme (A.S.M.) tabi ve muti olan veli bir üstadın ve bir mürşid-i ekmelin gösterdiği Hak ve hakikat, iman ve Kur’an yolunda gidenler, ona tabi’ olanlar.) Devamını Oku

 • açil grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. Devamını Oku

 • genocidal: Soykırımla ilgili, soykırıma ait, insanlardan oluşŸan büyük grubu imha etme ile ilgili (özelikle belirli bir ırka, dine, vs. ait olanlar) Devamını Oku

 • gümüş kozak: Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen name-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine gönderilen name-i hümayunlara mahsustu. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • fandom: Genel hayranlar, meraklılar grubu, hayranlar grubu, bir şŸeye aşŸık veya aşŸırı derecede düşŸkün insanlar grubu (spor, film, vb.) Devamını Oku

 • e grubu: Satıcının malı alıcının emrine kendi işletmesinde teslim ettiği; teslimden itibaren malla ilgili tüm masraf, risk ile diğer yükümlülüklerin dışalımcı tarafından karşılandığı uluslararası teslim biçimlerinin yer aldığı dört ana gruptan biri. krş. C grubu, D grubu, F grubu Devamını Oku

 • hizbüş şeytan: Şeytana ve nefislerine tabi olanların grubu. Allah’ın kanun ve nizamına tabi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsani arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlaksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı. (Osmanlıca’da yazılışı: hizb-üş şeytan) Devamını Oku

 • mütebahhirın: Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allameler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütebahhirîn) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar