acidophilus milk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte acidophilus milk kelimesinin manası:

 1. Süt asidi

acidophilus milk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • margarik asit: Margarin yapımında kullanılan yapay yağ asidi. Formülü CH3(CH2)15COOH, e.n. 61 Devamını Oku

 • renk açıcı: Ağacın rengini açmada kullanılan kuzukulağı asidi, tuz asidi, kükürt dioksit, sodyum peroksit, perhidrol vb. gereçlere verilen ad. Devamını Oku

 • asetik asit: Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Devamını Oku

 • omega 6: Vücudun üretemediği ve mutlaka besinler yoluyla alınması gereken, uzun zincirli doymamış yağ asitlerinde bulunan, linoleik yağ asidi olarak da adlandırılan esansiyel yağ asidi. Devamını Oku

 • omega 3: Vücudun üretemediği ve mutlaka besinler yoluyla alınması gereken, uzun zincirli doymamış yağ asitlerinde bulunan, alfa linolenik yağ asidi olarak da adlandırılan esansiyel yağ asidi. Devamını Oku

 • asetil CoA karboksilaz: Yağ asidi üretiminin ilk basamağını katalize eden ve yağ asidi üretiminin düzenleyicisi olan ligaz sınıfından bir enzim. Devamını Oku

 • stearik asit: Hayvan yağlarında özellikle hücre zarlarındaki lipitlerde bol bulunan 18 karbon atomlu doymuş bir yağ asidi. Formülü CH3(CH2)16COOH, e.n. 70 Devamını Oku

 • doymamış yağ asidi: Karbon zincirinde bir ya da birden çok çift bağ bulunan yağ asidi. Ansatüre. Karbon zincirinde bir veya daha fazla yerde iki karbon atomu arasında çift bağ bulunan, oda sıcaklığında sıvı Devamını Oku

 • oleik asit: Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan, 4 °C’de billur durumunda katılaşan sıvı bir madde. Hücre zarlarının yapısında bol bulunan 18 karbonlu doymamış bir yağ asidi. Devamını Oku

 • linoleik asit: Besinle alınması gereken ve memeli büyümesi için temel olan, yapısında iki çift bağ bulunan, 18 karbonlu doymamış bir yağ asidi. Linoleat. Formülü CH3(CH2)4-(CH=CH-CH2)2-(CH2)6-COOH olan, stereoizomeri gliserit esterleri halinde pek çok Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • palmitoleik asit: Hayvan yağlarında, özellikle hücre zarlarındaki lipitlerde bol bulunan 16 karbon atomlu, bir çift bağı bulunan, doymamış bir yağ asidi. On altı karbonlu tek çift bağ içeren doymamış yağ asidi. Devamını Oku

 • doymuş yağ asidi: Karbon zincirinde çift bağ bulunmayan, tümüyle hidrojen bağlanmış yağ asidi. Satüre. Karbon zincirinde çift bağ bulunmayan, tümüyle hidrojen bağlanmış, oda sıcaklığında katı fazda bulunan yağ asidi, doymuş yağ. Devamını Oku

 • miristik asit: On dört karbonlu doymuş yağ asidi. Bitkisel ve hayvansal yağlarda bulunan on dört karbonlu doymuş bir yağ asidi, tetradekanoik asit. Devamını Oku

 • palmitik asit: Yağlı maddelerin pek çoğunda palmitin durumunda bulunan, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çözünen beyaz, tatsız bir katı. Hayvan yağlarında, özellikle hücre zarlarındaki lipitlerde bol bulunan 16 karbon atomlu doymuş bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar