açık tohumlular sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte açık tohumlular kelimesinin manası:

 1. Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular.
 2. (Yun. gymnos: çıplak; sperma: tohum) Tohumları açıkta gelişen bitkiler. Gimnospermler.
 3. Tohumları açıkta gelişen bitkiler, gimnospermler.

açık tohumlular ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çamgiller: Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, ladin vb. bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası. Genellikle yapraklarını Devamını Oku

 • çok spermalılık: (Yun. polys: çok; sperma: tohum) 1. Erkekteki sperma sayısının normalin çok üstünde olması durumu. 2. Bir yumurta içine birden çok sperma girmesi durumu. Polispermi. Devamını Oku

 • kütin: Bitkilerin kütiküllerini oluşturan, geçirgen olmayan, bal mumu yapısında madde. Bitkilerin toprak üstü kısımlarında epidermis hücreleri tarafından meydana getirilen koruyucu mumsu madde. Yüzeydeki hücrelerin üzerinde kütikula olarak ayrı bir tabaka oluşturan, Devamını Oku

 • çenek: Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm. Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri. Devamını Oku

 • tohumlu bitkiler: Bitkiler dünyasının büyük bir şubesi, çiçekli bitkiler. (Yun. phaneros: açık; gamos: evlenme) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek tohum meydana getirdiği bitkiler. Fanerogamlar. Devamını Oku

 • kızılağaç: Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek çiçekleri püskül biçiminde olan, boyu 30 m kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç, kızılsöğüt (Alnus). Gürgengillerden, kerestesi kolay işlenebilir ve pür gitar Devamını Oku

 • gymnosperm: ), (bot.) kabuksuz tohumlu bitkiler sınıfı, çam gibi çıplak tohumlu bitkilerden biri Açık tohumlu bitki, tohumları açıkta olan bitkiler (Botanik) Devamını Oku

 • kıkırdaklı kemikli balıklar: Vücutları kuyruk haricinde tamamıyla çıplak ya da birkaç sıra zırh şeklinde pullu, kıkırdak iskeletli, bazı bölgelerde kemik yapılar bulunan, heteroserk kuyruk yüzgeçli türlere sahip bir takım ya da bazı sınıflandırmalara göre üst takım. Devamını Oku

 • ekmek küfü: Ekmek, peynir vb. besinler üzerinde doğal olarak gelişen asklı mantar (Penicillium crustaceum). Doğal olarak, ekmek, peynir ve benzeri besinler üzerinde gelişen, ayrıca kimi iç örgenlerimize yerleştiği de söylenen asklı mantar. Devamını Oku

 • çok kıllılar: (Yun. polys: çok; khaite: kıl) Sölomlu hayvanlardan, halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, serbest yaşayanlarda olduğu gibi her biri aynı yapılışta bölütlerden ya da borular içinde yaşayanlarda olduğu gibi birkaç değişik bölgeden yapılmış, uzun vücutlu, bölütlerden parapot denen ve üzerinde kitin kıl demetleri bulunan çıkıntılar uzanan, başlarında dokunaçlar bulunan, gelişmelerinde trohofor lârvası görülen, Devamını Oku

 • yer fıstığı: Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi, araşit (Arachis hypogaea). Bu bitkinin çerez olarak yenilen, yağı da çıkarılan tohumu. Devamını Oku

 • hiyalin kıkırdak: Vücutta en çok bulunan, basınçlara karşı çok dayanıklı üç kıkırdaktan biri. Yapısında bulunan II. Tip kollajen iplikler ışık mikroskobunda gözlenemezler. Devamını Oku

 • saçak kök: Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu. Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmış olarak toprakta yüzeysel biçimde gelişen kök. Devamını Oku

 • küçük lekeli köpek balığı: Köpek balıklarından, kedibalığıgiller (Scyliorhinidae) familyasından boyu 100 cm olabilen, açık renk üzerinde küçük kahverengi benekler bulunan, Avrupa ve ülkemiz denizlerinde yaşayan bir tür, küçük kedi balığı, kedi balığı, küçük sakız levreği. Devamını Oku

 • besi doku: Tohumların içinde embriyoyu çevreleyen bölüm. Yumurta akı maddesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar