açıklık ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte açıklık ilkesi kelimesinin manası:

 1. Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi.

açıklık ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödeneklikte açıklık ilkesi: Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte açıklık ilkesi: Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi. Devamını Oku

 • karşılıklı ödünsüzlük ilkesi: Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelerden tarifeleri veya diğer dış ticaret engellerini azaltmalarını veya kaldırmalarını isteyememe ilkesi. Devamını Oku

 • tam karşılıklı ödün ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi Devamını Oku

 • karşılıklı taviz ilkesi: Bk. tam karşılıklı ödün ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • yapışıklık ilkesi: (Lewin) Bir olayın başka bir olayı canlandırmasının nedenini bunların yapışık ya da bitişik olaylar olmasına bağlayan görüş. Devamını Oku

 • dengelemde anamalın değişmezliği ilkesi: İşletmeden alacaklı üçüncü kişilere karşı bir güvence niteliği olması bakımından dengelemlerde gösterilen anamalın belli bir tutarda bulundurulması ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • karşılık ilkesi: İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi. Devamını Oku

 • yargılamanın açıklığı: Başta Anayasa ilkesi olarak duruşmaların herkese açık olması. Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte onaylılık ilkesi: Devlete, illere, belediyelere ilişkin ya da devletin katılma payı bulunan yapımsal kuruluşlara, özel sektöre ve genel olarak bunların dışında kalan diğer topluluklara ilişkin tüm ödenekliklerin uygulamadan önce yetkili kuruluşlarca onanmış olması ilkesi. Devamını Oku

 • en küçük en büyük ilkesi: (Karar kuramı) Yanlış bir karar alındığında, en büyük çekinceyi küçük yapmayı sağlayan karar alma ilkesi. Devamını Oku

 • kütüğün açıklığı: Kütüğün, isteyen herkese gösterilmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar