acology sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte acology kelimesinin manası:

 1. ilaç bilgisi, tıp müfredatı.

acology ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hijyen: Sağlık bilgisi. Sağlık koruma, hıfzıssıhha. Devamını Oku

 • söz dizimi: Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks. Bk. cümle bilgisi. Devamını Oku

 • curriculum: Müfredat programı Müfredat; öğretim programı Devamını Oku

 • betimsel dil bilgisi: Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi. Devamını Oku

 • sarf: Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme. Dil bilgisi, yapı bilgisi. Devamını Oku

 • gramer: Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı Örnek: Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder. H. Taner Bk. dilbilgisi. Devamını Oku

 • temel eğitim: İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim. Devamını Oku

 • ayarlayıcı gramer: Dili oluşturan ögeleri ses bilgisi, şekil bilgisi cümle bilgisi ve anlam bilgisi açısından inceleyen ve dildeki yanlış kulanımları düzeltme amacı güden gramer: Cebeci camisi yerine Cebeci camii, mesîre yeri yerine mesîre «gezilip görülecek yer, gezinti yeri» dokuma sanayisi yerine dokuma sanayii, parasal sıkıntı yerine para sıkıntısı vb. Devamını Oku

 • art zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve o dildeki ses olaylarını tarihî gelişme süreci içinde inceleyen ses bilgisi. ET. d sesinin tarihî gelişme sürecinden geçerek lehçelerde d > y, t, r, z sesine dönüşmesinin incelenmesi gibi. bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi). Devamını Oku

 • items of a list: Müfredat Devamını Oku

 • akustik ses bilgisi: Bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi), söyleyiş ses bilgisi. Devamını Oku

 • school curriculum: Okul müfredatı, öğŸretim programı Devamını Oku

 • diyetetik: Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı. Beslenme bilgisi Devamını Oku

 • kökbilgisi: (Derleme.. kökbilim, menşe bilgisi, türeme bilgisi) Sözcüğün aslını ve gelişimini kök ve ek bakımından inceleyen bilgi. Devamını Oku

 • backgrounder: Arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya işŸ çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiğŸi gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağŸlayan rapor veya brifing Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar