ad gövdesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ad gövdesi kelimesinin manası:

 1. İsim gövdesi.
 2. (Derleme, isim gövdesi) Ad veya eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde: Gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) , sevinç (sev-inç) , gezi (gez-i) , verim (ver-imj, görgü (gör-gü) vb.

ad gövdesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • isim gövdesi: İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve isim olarak kullanılan gövde, ad gövdesi. Devamını Oku

 • rende gövdesi: Rendenin talaş çıkaran bıçağına yataklık eden ve bıçağın düzgün sürülmesini sağlayan ağaç ya da madensel bölüm. Bk. rende gövdesi Devamını Oku

 • isimden türeme isim: İsim kökünden yapım ekleriyle türetilen isim gövdesi: Ev-cil, göz-cü-lük vb. Devamını Oku

 • ad durumu: İsim hâli. (Derleme.. isim çekimi, ad çekimi, düşüm belirtme) Başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere, adın, yalın olarak veya ek alarak bulunduğu durum: Ev (ev aldı) , evi (ev-i aldı) Devamını Oku

 • ad tamlaması: İsim tamlaması. (Derleme. ad tümlemesi, isim tamlaması, isim takımı, izafet ilgisi) İki veya daha çok addan kurulmuş tamlama: Evin kapısı, bahçenin duvarı, anne sevgisi, sokak kedisi, demir köprü, gümüş tepsi; Devamını Oku

 • birleşik ad: (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş ad: Aslanağzı, başkent, kaptıkaçtı, cumartesi, sivrisinek, biçerdöver, imambayıldı vb. . Devamını Oku

 • cins adı: (Derleme., cins isim, genel isim, ortak ad, tür adı) Bir türden olan varlıkların adı: Ev, insan, kedi, dağ, nehir, şehir, düşünce, us, annelik, ordu vb. Devamını Oku

 • adıgüzel: güzel isim. verilen ismin güzel olması Adı-güzel. Devamını Oku

 • adıl n si: (Derleme. zamir “n” si, zamir ünsüzü) Çok defa 3. kişi iyelik ekleriyle, ad durumu ekleri arasına giren ve 3. kişi adıllarıyle kullanılan -n- ünsüzü: Evini (ev-i-n-i) , evine (ev-i-n-e) , evinde (ev-i-n-de) , evinden (ev-i-n-den) , evinin (ev-i-n-in) , evlerini (ev-) er-i-n-i) , bahçesini (bahce-si-n-i) , bahçelerinden (bahçe-ler-i-n-den) , onu (o-n-u) , ona (o-n-o) , Devamını Oku

 • minare gövdesi: (Mimarlık) Minarelerde şerefe ile pabuç arasındaki bölüm. a. bk. şerefe, pabuç, minare kürsüsü. Devamını Oku

 • fiil gövdesi: Kökü bir başka yapım eki almış fiil. Devamını Oku

 • rahim gövdesi: Rahimin, cornu uteri’leriyle cervix uteri’si arasında kalan bölümü. <l Devamını Oku

 • kemik gövdesi: (Yun. dia: içinden; phyein: ileri götürmek) Kol ve bacak kemiklerinin iki ucu arasında kalan orta bölgesi. Diyafiz. Devamını Oku

 • üreteç gövdesi: Üretecin göbek ve öteki bölümlerini içeren dış kabuğu. Devamını Oku

 • motor gövdesi: Yuvguları içeren ve öbür öğelerin üzerine bağlandığı en büyük motor parçası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar