adenililtransferaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte adenililtransferaz kelimesinin manası:

 1. Bir nükleotidiltransferaz enzimi.
 2. Koenzim A üretimi ve NAD üretimi sırasında AMP'ın yapıya katılmasını sağlayan enzim.

adenililtransferaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üriditiltransferaz: Bir nükleotidiltransferaz enzimi. Devamını Oku

 • açil koenzim a sentetaz: Bk. asil koenzim A sentetaz Mitokondride oksidasyondan önceki aşamada yağ asidi aktivasyonunda aktive açil koenzim A bileşiklerinin oluşumunu katalizleyen enzim, asil koenzim A sentetaz. Devamını Oku

 • tripsin: (Yun. tyrein = sürtmek, pepsis = sindiren)) Pankreasın bir enzimi olup proteinlerin sindirilmesinde rol oynar; optimum etkisi bazik ortamdadır. Pankreas tarafından salınan, amin asitleri arasındaki bağları koparan proteolitik bir enzim, Devamını Oku

 • apoenzim: Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır. (Yun. apo: uzakta; in: içinde; zyme: bırakmak) Koenzimle birleşerek aktif enzimi (holoenzim) teşkil eden enzimin faal olmayan protein kısmı. Devamını Oku

 • zimogen granülleri: (Yun. zyme: bırakmak; genes: meydana getirme) Sindirim enzimi salgılayan pankreas hücrelerinde enzim öncüsü maddeyi içeren küçük, yoğun granüller. Proenzim, proferment. Devamını Oku

 • pantotenik asit: Hayvanların büyümeleri için gerekli olan ve koenzim A’nın öncüsü olarak görev yapan B vitaminleri grubundan bir vitamin. B3 vitamini. Formülü C9H17O5N, mol kütlesi 219,2 g ,vitamin B kompleksinin bir üyesi Devamını Oku

 • peptidil transferaz: Ribozomlarda, protein sentezi sırasında, peptit bağlarının teşekkülünü katalizleyen enzim. Ribozomlarda protein üretimi sırasında peptit bağlarının oluşumunu sağlayan enzim. Devamını Oku

 • dioksijenaz: İki oksijen atomunun substrata katılmasını sağlayan oksijenaz enzimi. Devamını Oku

 • dna ligaz: Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim. İki DNA tek zincirini 3′-hidroksil ve 5′-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA’daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen Devamını Oku

 • defosforilasyon: Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı. Devamını Oku

 • asetiltransferaz: Genellikle asetil koenzim A’ dan asetil gruplarının taşınmasını katalizleyen enzim grubundan bir enzim. Genellikle asetil koenzim A’dan asetil gruplarının taşınmasını katalizleyen transferaz grubundan bir enzim. Devamını Oku

 • laktaz: Süt şekerini üzüm şekerine çeviren bir bağırsak enzimi. Süt şekerini (lâktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren ve bağırsakta bulunan bir enzim. Devamını Oku

 • asil koenzim a sentetaz: Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin teşekkülünü katalizleyen enzim. Açil koenzim A sentetaz Açil koenzim A sentetaz. Devamını Oku

 • nadh dehidrojenaz: Nadh’den elektronları ubikinona taşıyan bir solunum zinciri enzimi. NADH-koenzim Q redüktaz. Devamını Oku

 • pirüvat dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar