adip sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte adip kelimesinin manası:

 1. et yağı, adiposus.
 2. yağ anlamında ön ek.

adip ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anlam değişmesi: Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması. Anlamın daralması, genişlemesi, kayması, iyileşmesi veya bayağılaşması: Yemiş (bütün yemişler anlamından incir anlamına) , terkos (göl adı anlamından musluk suyu anlamına) , palas (saray Devamını Oku

 • pannikulus adipozus: Örtücü yağ tabakası. Örtücü yağ tabakası.Dgr.: anat. panniculus adiposus Devamını Oku

 • asıl anlam: Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesininasıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne’nin ayağı, bir ırmağın ayağı veya «halk şiirindeki kafiye» anlamlarını kazanması, anlam dallanması yoluyla sonradan oluşmuş yan anlamlardır. Bunun gibi yol kelimesininasıl anlamı «üzerinde yürünen veya üzerinden geçilen yer»’dir. Devamını Oku

 • iham: Kuruntuya düşürme. İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı. Devamını Oku

 • yo: “Hayır” anlamında bir söz. “Yapmam, istemem, kabul etmem” anlamında itiraz sözü. Devamını Oku

 • tevriye: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil de uzak anlamının kullanılması sanatı. Bk. işkilleme Devamını Oku

 • obscene connotation: Müstehcen yan anlam, kaba anlam, edebe aykırı çağŸrışŸımları olan ikinci anlam Devamını Oku

 • anlamlandırmak: Anlamını açıklamak. Anlam vermek, anlam kazandırmak. Devamını Oku

 • anlam bilimi: Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya Devamını Oku

 • değişmece: Bir sözcüğün ya da söz öbeğinin gerçek anlamı dışında, anlatımda bir anlam inceliği elde etme, söyleyişi daha etkili, daha çarpıcı kılma amacıyla gerçek anlamın dışında kullanılması, mecaz. Devamını Oku

 • denotation: Bir kelimenin sözlük anlamı, anlam, mana Tarif, tefrik etme, belirtme, ayırma Devamını Oku

 • serda: türkçe’de baş anlamına gelen ser ve yüce anlamına gelen da kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. ermenice de “sevgi ver” anlamı taşımaktadır. Devamını Oku

 • cinas: Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma Örnek: En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı. A. Ş. Hisar Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma. Devamını Oku

 • mana: Anlam Örnek: Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek. Yunus Emre Bk. anlam Belirli insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve doğa öğelerinde alışılmışın dışında birtakım Devamını Oku

 • ersin: “Amacına ulaşsın, kavuşsun” anlamında kullanılır. “Sen yiğitsin, kahramansın” anlamında kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar