ağ teorisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ağ teorisi kelimesinin manası:

 1. Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileşimle bağlandığını söyleyen teori.

ağ teorisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • işgal aktivasyon teorisi: İlaç-Almaç etkileşmesine ilişkin teorileriden, bir ilacın etkisinin oluşabilmesı için ilaçla almacın bağlanması gerektiği görüşünü savunan teori. Devamını Oku

 • evrim teorisi: Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi. Devamını Oku

 • lipoit teorisi: Ölümün yüksek sıcaklıkta, plâzma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süren teori. Devamını Oku

 • klonal seleksiyon teorisi: Çok sayıda lenfoyit hücre arasında özel bir tip hücreyi seçmek üzere bir antijene karşı antikor oluşturma teorisi. Devamını Oku

 • kromozom teorisi: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori. Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • kıtaların kayması teorisi: Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • kant laplace teorisi: Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay Devamını Oku

 • fayda teorisi: Bk. fayda kuramı Bk. yararlılık kuramı Devamını Oku

 • gruplar teorisi: Bk. öbekler kuramı Devamını Oku

 • şark teorisi: Bk. doğu kuramı Devamını Oku

 • seleksiyon teorisi: Bk. Darwincilik Devamını Oku

 • fonksiyonlar teorisi: gerçel veya karmaşık değişkenli fonksiyonları konu edinen kuram Devamını Oku

 • komplo teorisi: Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü. Devamını Oku

 • migrasyon teorisi: Bk. göç kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar