ağır suça girişme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ağır suça girişme kelimesinin manası:

 1. Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller yüzünden ortaya çıkmaması.

ağır suça girişme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • su ürünleri girişimcisi: Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişilik, su ürünleri müteşebbisi, su ürünleri yatırımcısı. Devamını Oku

 • su testisi su yolunda kırılır: Tehlikeli ya da kötü işler yapan bir kimsenin zarar görmesi olasılığı fazladır. Devamını Oku

 • doğuştan suçlu: (Lombroso) Dirimbilimsel yapısı dolayısıyla kaçınılmaz bir biçimde suç işlemeye yazgılı olduğu ileri sürülen kişi. Devamını Oku

 • derinliğine görüşme: İnsan kişiliğinin derinlerine inmek ya da tutum ve davranışların örtük, dolaylı anlatımlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla, durum içinde beliren ipuçlarını izleyerek biçimsel görünüşlerin altındakileri gözlemeyi amaçlayan görüşme. Devamını Oku

 • girişme: Girişmek işi, teşebbüs. Devamını Oku

 • girişim ölçme: İki veya daha fazla dalga hareketini ölçme işi. Devamını Oku

 • öksüz güler mi meğer yanıla: İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez, yüzünü güldürecek bir durum ortaya çıksa bile bu bir yanlışlıktan dolayıdır. Devamını Oku

 • görünür genleşme katsayısı: Bir sıvının gerçek genleşme katsayısından, bulunduğu kabın oylumsal genleşme katsayısının çıkarımı ile bulunan sayı. Bir sıvının gerçek genleşme katsayısından, bulunduğu kabın oylumsal genleşme katsayısının çıkarımı ile bulunan sayı. Devamını Oku

 • felç yapıcı kabuklu su ürünleri zehirlenmesi: Saksitoksin içeren midye, istiridye ve deniz taraklarının yenilip sindirilmesiyle ortaya çıkan felçle belirgin bir sendrom, paralitik su ürünleri zehirlenmesi. Olguların çoğu, Mayıs-Ekim ayları arasında görülür ve tetrodoksin zehirlenmesine benzer semptomlar görülür. Devamını Oku

 • ceza kovuşturmasından vazgeçme: Daha kesin bir yargı ile sonuçlanmamış kimi suçların ya da suçluların özel durumlarından dolayı ceza kovuşturmasını yapmama. (Genel ya da özel bağışlama (af) yasası yayınlanması, kişisel yakınmaya bağlı suçlarda, yakınma dilekçesi verilmemesi, verilmişse yakınmadan vazgeçilmesi ve benzeri davranışlar). Devamını Oku

 • girişik tamlama: İçinde tümleç, sıfat tamlaması veya zarf bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi gibi. İçinde tümleç, sıfat tamlaması ya da belirteç bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi; Ali’nin ansızın gitmesi; Ali’nin evden çıktığını Devamını Oku

 • çürüme: Çürümek işi. Işınetkin bir çekinin, kimi ışın ya da tanecikler salmasıyla başka çekinlere dönüşmesi olayı. Devamını Oku

 • su ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ve hayvanlar ile bunların yumurtaları. Denizler, iç sular ve yapay olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve balıkçılık tesislerinde doğal veya yapay olarak üretilen Devamını Oku

 • meşhut suç: Suçüstü. Bk. suçüstü Devamını Oku

 • radyatör giriş borusu: Bk. soğutmaç giriş borusu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar