agrotourism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte agrotourism kelimesinin manası:

 1. Kırsal bölge turizmi, agritourism, turistlerin yurt dışŸında yerli halkla birlikte kırsal köylerde veya çiftliklerde kaldıkları tatil türü

agrotourism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • agrotourism: Kırsal bölge turizmi, agritourism, turistlerin yurt dışŸında yerli halkla birlikte kırsal köylerde veya çiftliklerde kaldıkları tatil türü Devamını Oku

 • agritourism: Kırsal bölge turizmi, turistlerin yurt dışŸında yerli halkla birlikte kırsal köylerde veya çiftliklerde kaldıkları tatil türü Devamını Oku

 • ecotourism: Ekoturizm, çevre turizmi, doğŸa turizmi, ekolojiye ve çevrenin korunmasına odaklı turizm endüstrisi (yağŸmur ormanlarına Afrika çayırlıkların vs yolculuklar düzenlenerek) Devamını Oku

 • hostel: Öğrenci yurdu, pansiyon, yurt, han Bisiklet turuna çıkan veya yürüyerek seyahat eden gençlerin kaldıkları han Devamını Oku

 • housefather: Yurt sahibi, yurt yetkilisi, bir yurt veya pansiyondaki çocuklardan veya öğŸrencilerden sorumlu kimse Devamını Oku

 • barıncak: 1 – Karşılığında bir gündelik ödenerek oturulan, kimisinde, yemek yemeye elverişli ortak yerler de bulunan ve çoğu kez bir ailenin yanında kalınan konut. 2 – Öğrencilerin, karşılığında para ödeyerek kaldıkları yurt. Devamını Oku

 • native: Yerli kimse, yerli hayvan, yerli mal Yerli, tabii, doğal Devamını Oku

 • kentleşme yöneltisi: Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü. Devamını Oku

 • kente akın: Kırsal alanların itici ve kentlerin çekici niteliklerinin etkisiyle kırsal nüfusun kente göçmesi ve kırsal alanlarda nüfus azalması. Devamını Oku

 • bavul ticareti: Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eşyayı yabancı ülkelerden satın alıp bavul veya çantalarla sınırdan geçirerek iç piyasada değerlendirme işi. Ülke dışındaki yerleşiklerin ve yurt dışında oturma izni bulunan Türkiye Devamını Oku

 • holiday: Tatile çıkmak, tatil yapmak Tatil Devamını Oku

 • gümrük kapısı: Yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yer. Kara, hava ve denizyolu ile ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak yolcular ile eşyanın giriş ve çıkışlarının yapılması için Devamını Oku

 • sabbath: Sebt günü Musevilerce cumartesileri, Hıristiyanlarca pazarları uygulanan kutsal dinlenme günü Devamını Oku

 • bedelsiz ithalat: Yurt dışındaki işçilerin veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin dönüşlerinde kendi mesleklerinin icrası veya kişisel kullanımları amacıyla getirdikleri mallar için yapılan düzenleme. Bk. bedelsiz dışalım Devamını Oku

 • kesek: Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. Tezek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar