ahenk durağı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ahenk durağı kelimesinin manası:

 1. Anlatımı etkili kılmak için, söz arasında, anlamın gerektirdiği durak: Ey / Türk gençliği! / Birinci vazifen / Türk istiklâlini / Türk cumhuriyetini / ilelebet / muhafaza / ve müdafaa etmektir; “Düşman geldi / bölük bölük / dizildi / Alnımıza / kara yazı / yazıldı / Tüfek icat oldu / mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında / paslanmalıdır” örneklerinde olduğu gibi.

ahenk durağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ahenk: Uyum Örnek: Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı. M. C. Kuntay Uyuşma, anlaşma Örnek: Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız. H. Taner Çalgılı eğlence Örnek: Bütün komşular o gece gürültüden, ahenkten uyuyamamışlar. Y. K. Karaosmanoğlu Temel ses ile bir arada tınladığında uyum sağlayabilen, armonik ya da inarmonik olabilen ses ve bu sesin temel ses ile beraber tınlaması. Devamını Oku

 • ahenk tahtası: Telli çalgılarda üzerine tellerin gerilmiş olduğu kapak tahtası. Devamını Oku

 • yapay ahenk: Özel bir penalama yöntemiyle elde edilebilen oldukça tiz sesli ahenk. Devamını Oku

 • ahenk kaidesi: Ünlü uyumu. Bk. ünlü uyumu Devamını Oku

 • ahenk kurmak: Uyuşma sağlamak, anlaşma sağlamak. Devamını Oku

 • ahenk almak: Uyumlu duruma gelmek. Devamını Oku

 • ahenk sağlamak: Düzene sokmak, birliği sağlamak. Devamını Oku

 • doğal ahenk: Perde demiri üzerinde tele hafifçe dokunulurken aynı anda pena veya parmak vuruşu ile elde edilen doğal ahenk. Devamını Oku

 • büyük ahenk kaidesi: Bk. büyük ünlü uyumu Devamını Oku

 • duraç: Kaide. Motor ya da erkil üreteci gibi elektrik aygıtlarının devinimisiz akım kangallarından oluşan ve mıknatıssal alan uyarmaya yarayan parçaları. Devamını Oku

 • ilelebet: Sonsuza değin, sürgit Örnek: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk Devamını Oku

 • durağan durum: Solow büyüme modelinde işçi başına sermayenin ve buna bağlı olarak işçi başına üretimin değişmediği durum. Ekonominin başlangıçta sahip olduğu sermaye stoku ne olursa olsun uzun dönemde ulaştığı nokta. Bir iktisadi Devamını Oku

 • durağan varlıklar: Bir yıldan ya da bir olağan çalışma döneminden daha uzun sürelerle işletme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen özdeksel olan ve olmayan işletme varlıkları. Bir mal ve işin yapımında Devamını Oku

 • durağan: Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit Örnek: Sessizce gezinecek çevresinde, durağan bir yıldız gibi gökle birlikte dönecek o. T. Oflazoğlu Etkin olmayan, gelişmemiş. Akışmaz. Devamını Oku

 • durağan anamal: Tecimsel bir girişimin toprak, yapı, makina, üretim ve yapım yeri gibi kullanılır taşınır ve durağan değerleri.durağan anamala yapılan yatırım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar