akağalar kapısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akağalar kapısı kelimesinin manası:

 1. Topkapı sarayında içsaray ile dışsarayı birbirinden ayıran üçüncü kapı.

akağalar kapısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • odalı: Herhangi bir sayıda odası olan Topkapı Sarayı’nda oturan saray adamları. Devamını Oku

 • valide alayı: Ölen padişahın anne ve eşlerinin Topkapı sarayından eskisaraya; yeni padişahın annesinin de Eskisaraydan Topkapı sarayına götürülmeleri töreni. Devamını Oku

 • kapıcılar kethüdası: Topkapı sarayında, ilk ve orta kapıları bekleyen kapıcıların en yüksek buyurucusu. Devamını Oku

 • zülüflü baltacılar: Topkapı sarayının içsaray bölümünde hizmet ve koruma ile görevli baltacılar. Devamını Oku

 • kubbealtı: Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı Sarayı’ndaki alan, divanhane. Topkapı sarayında Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek üzere toplandıkları, Ortakapıdan sonra gelen alan. Devamını Oku

 • balıkhane kapıışıı: Topkapı Sarayı’nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi. (Osmanlıca’da yazılışı: balıkhane kap–ıışıı–) Devamını Oku

 • valide dairesi: Topkapı sarayında valide sultanın oturduğu özel bölüme verilen ad. Devamını Oku

 • yeşildirek: Topkapı sarayında hassa ağalarının toplanma yeri. Devamını Oku

 • cellat çeşmesi: Topkapı sarayında, ölüm cezasına çarptırılanların başlarının yalağında kesildiği çeşme. Devamını Oku

 • ibret taşı: Topkapı sarayının ortakapısı önünde bulunan ve üzerine, kesilen insan başlarının konduğu taş. Devamını Oku

 • aslancıbaşı: Topkapı sarayındaki hayvanlar bahçesinde yabanıl hayvanlara bakan kişilerin başı. Devamını Oku

 • ikinci yer: Topkapı sarayında Ortakapı ile Akağalar kapısı arasında olup padişah divanının kurulduğu yer. Devamını Oku

 • kutsal sancak: Muhammet Peygamberden kalan ve Topkapı sarayında öteki kutsal eşyalarla birlikte saklanan sancak. Devamını Oku

 • egemen tanıma töreni: Osmanlılarda, Topkapı sarayındaki Ağalar kapısı önünde, yeni tahta çıkmış padişahın önünde, devlet büyüklerinin katılmaları ile belli kurallara göre yapılan tören. Devamını Oku

 • ortakapı: Konaklarda, harem dairesi ile selâmlık dairesi arasındaki kapı. Topkapı sarayının ikinci kapısı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar