akaulesent sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akaulesent kelimesinin manası:

 1. (Yun. a: ..sız; kaulos: sap) Çiçek saplarının toprak seviyesinden çıktığı, gövdesi olmayan bitkiler için kullanılan bir terim.

akaulesent ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çorak: Bitkisi iyi olmayan (toprak) Verimli olmayan (toprak). Devamını Oku

 • çalı: Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki Örnek: Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Atasözü Toprak üstü gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 1-3 m kadar olan, çok yıllık bitkiler. Devamını Oku

 • kökboyası: Kökboyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, kök sapları boyacılıkta kullanılan, çok yıllık bir bitki, kızılboya, kızılkök, yumurtakökü (Flubia tinctorum). Bk. kökkırmızısı. Devamını Oku

 • polder: Bk. büğetlenmiş toprak Hollanda’da deniz seviyesinden aşağıda olan ve denizden setlerle ayrılarak kurutulmuş olan tarla. Devamını Oku

 • kara yosunları: Çiçeksiz bitkiler sınıfından, nemli yerlerde yetişen, birleşim veya spor verme yoluyla üreyen, pek çok türleri bulunan bir bitki familyası. (Yun. bryon: yosun; phyton: bitki) Bitkiler âleminin, tohumsuz bitkiler grubundan, gerçek Devamını Oku

 • hemikriptofit: (Yun. hemi: yarım; kryptos: gizlenmiş; phyton: bitki) Tomurcukları toprak seviyesinde olan rozet şeklindeki bitkiler ile iki yıllık bitkiler. Devamını Oku

 • çalılık: Çalısı çok olan yer Örnek: Bağ tarafında, çalılıkların arkasına gizlenmiştim. A. Ş. Hisar Belli bir gövdesi olmayan, alçak boylu, odunsu ve yaşadığı yörenin iklim ve toprak koşullarına göre birçok türü bulunan yoğun bitkisel örtü. Devamını Oku

 • üsbitken: Başka bitkiler üzerinde asalak olmıyarak yaşayan bitki. (Terim, insan ve hayvanlarda hastalık yapıcı asalak mantarlar için de kullanılır.) Devamını Oku

 • şalgam: Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa). Bu bitkinin insan ve hayvanlar için besin olarak kullanılan etli ve tatlı kökü. Devamını Oku

 • kai: (Resmi olmayan) yiyecek (Yeni Zelanda’da kullanılan terim) Devamını Oku

 • kormofita: (Yun. kormos: ağaç gövdesi; phyton: bitki) Kormuslu bitkiler. Devamını Oku

 • ranks: Erat:Subay olmayan askeri personel. Bu terim halen kullanılmaktadır. Devamını Oku

 • ad gövdesi: İsim gövdesi. (Derleme, isim gövdesi) Ad veya eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde: Gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) , sevinç (sev-inç) , gezi (gez-i) , verim (ver-imj, görgü (gör-gü) Devamını Oku

 • ti plazmidi: Gen aktarımında kullanılan bitki hücresinin kromozomuyla birleşen ve hormonal olarak kontrol edilen hücre bölünmesini değiştirerek iki çenekli bitkilerin kök ve gövdesi arasında tümör oluşumuna sebep olan, bir toprak bakterisi Agrobacterium tumefaciens bakterisinin plâzmidi. Devamını Oku

 • celery stalks: Kereviz sapları, salatalarda ve yemek yapımında kullanılan kereviz yapraklarının sapları Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar