akciğer kelebeği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akciğer kelebeği kelimesinin manası:

 1. Uzakdoğu ülkelerinde, insan, kedi, köpek, domuz ve birçok yabanıl yırtıcılarda akciğer asalağı olarak yaşayan, çok yaygın yapraksolucan.
 2. Troglotrematidae ailesinin, Paragonimus cinsinde bulunan, insan, kaplan, kedi, köpek, leopar, panter, domuz, kunduz ve sansarların akciğerlerinde yerleşen, oval, armut biçiminde, pembe-kırmızımsı renkte, genellikle akciğerlerde kistler içerisinde bazen de plöra, karaciğer, karın boşluğu veya diğer vücut kesimlerinde parazitlenen, insan ve hayvanlarda parazitik haemoptizise neden olan, konaklara yengeç, ıstakoz, kerevit gibi canlıları çiğ veya az pişmiş olarak yemek suretiyle bulaşan digenetik trematod türü, Distoma westermani, D. ringeri ve D. pulmonale, Paragonimus ringeri ve Paragonimus westermani.

akciğer kelebeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • akciğer kelebeği hastalığı: Paragonimus cinsi trematodların neden olduğu bronşit, bronşektazi ve tüberküloid lezyonlarıyla ayırt edilen bir enfeksiyon, akciğer distomatozisi, paragonimozis. Devamını Oku

 • büyük karaciğer kelebeği: Bk. karaciğer kelebeği Koyun, keçi ve sığırların, çok seyrek olarak başka memelilerin, bu arada insanların karaciğer safra yollarına yerleşen emici kurt. Devamını Oku

 • karaciğer kelebeği: İlkel solucanlardan, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, trematodlar (Trematodes) takımından, büyükkaraciğer kelebeği (Distomum hepatica) ve küçükkaraciğer kelebeği (D.lanceolatum) türleri koyun ve sığırların karaciğerlerinde yaşayan, kanşık ve uzun olan gelişmeleri iki ara konağı gerektiren bir cins. Devamını Oku

 • akciğer göbeği: Akciğerin, iç yan yüzünün hemen arkasında bronş, sinir ve damarların girip çıktığı yer. Sağ ve sol akciğerin birbirlerine dayandıkları kısım üzerinde, bronkus ve damarların akciğerin içine girdiği yer, hilus pulmonis. Devamını Oku

 • verminöz akciğer yangısı: Evcil hayvanlarda, genellikle Dictyocaulus, Filaroides, Metastrongylus, Muellerius veya Protostrongylus cinslerinde bulunan nematodların akciğer parenkimi veya bronşlara yerleşerek özellikle kaudal loplarda oluşturdukları akciğer yangısı, akciğer kurdu hastalığı. Hastalık koyun, sığır, keçi ve domuzlarda hoose adını almakta at, eşek, köpek ve kedilerde de görülmektedir. Devamını Oku

 • akciğer toksoplasmozisi: Genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda akciğer yangısı, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü Toxoplasma gondii’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonu. Devamını Oku

 • akciğer hipertansiyonu: Akciğer atardamarlarında kanın yüksek basınçta akması. Akciğer-kalp hastalığı ve akciğer ödemine neden olur, pulmoner hipertansiyon. Devamını Oku

 • küçük karaciğer kelebeği: Bk. karaciğer kelebeği En çok 12 mm. uzunlukta olup, gevişgetirenlerin, raslansal olarak insanların karaciğer safra yollarında yaşayan, saydam, mızrağımsı emicikurt; kumkelebeği. Devamını Oku

 • atipik akciğer yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. Devamını Oku

 • kedi karaciğer kelebeği: Başta kedi olmak üzere birçok memelinin, bu arada insanların safra yollarında yaşayan, 8-10 mm. boyunda yaprağımsı yassı kurt. Devamını Oku

 • kangrenli akciğer yangısı: Akciğerin, sarımtırak-siyah veya yeşilimsi siyah renkte görünümüyle belirgin kangrenin biçimlendiği akciğer yangısı. Akciğer parenkiminde şiddetli nekrozla seyreden akciğer yangılarında ve sığırlarda yabancı cisimlerin börkenekten akciğere batması sonucu biçimlenir. Devamını Oku

 • akciğer peteği: Akciğerlerde solunumda gaz alışverişini sağlayan, hava borucuklarının sonunu oluşturan kesecik. Devamını Oku

 • akciğer kompliyansı: Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır. Devamını Oku

 • etçillerin akciğer muayene sahası: Et yiyen hayvanlarda akciğerlerin dinlendiği ve perküte edildiği saha. Üst kenarı sırt omurlarının procesus transversus’larının uçlarından geçen hayali düz çizgidir. Ön kenarı cartilago scapula’nın arka ucuyla olecranon’u birleştiren dik çizgidir. Arka kenarı ise 12. kaburgalar arası sahadaki omurların ucundan başlayan 9. kaburganın ortasından geçen ve 6. interkostal sahaya ve oradan hafif dorsokonveks olarak omuz ekleminin Devamını Oku

 • akciğer kalp hastalığı: Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar