akciğer toksoplasmozisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akciğer toksoplasmozisi kelimesinin manası:

 1. Genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda akciğer yangısı, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü Toxoplasma gondii'nin neden olduğu akciğer enfeksiyonu.

akciğer toksoplasmozisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • akciğer hidatidozisi: Echinococcus granulosus ve E. multilocularis’in neden olduğu akciğer enfeksiyonu. Devamını Oku

 • fibrinli akciğer yangısı: Yangısal eksudat içerisinde fibrin bulunmasıyla, loplardan en az birinin büyük bir bölümünü etkilenmesi ve genellikle göğüs zarında yapışmalarla belirgin akciğer yangısı, lober pnömoni, krupöz pnömoni, fibrinöz akciğer yangısı. Devamını Oku

 • akciğer solucan hastalığı: Akciğer kılkurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, solukborularının yangısıyle başlayıp, solunum zorluğuyla ve sırasında konakçının ölümüyle son bulan asalaksal hastalık. Devamını Oku

 • kangrenli akciğer yangısı: Akciğerin, sarımtırak-siyah veya yeşilimsi siyah renkte görünümüyle belirgin kangrenin biçimlendiği akciğer yangısı. Akciğer parenkiminde şiddetli nekrozla seyreden akciğer yangılarında ve sığırlarda yabancı cisimlerin börkenekten akciğere batması sonucu biçimlenir. Devamını Oku

 • akciğer kalp hastalığı: Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur. Devamını Oku

 • akciğer kelebeği: Uzakdoğu ülkelerinde, insan, kedi, köpek, domuz ve birçok yabanıl yırtıcılarda akciğer asalağı olarak yaşayan, çok yaygın yapraksolucan. Troglotrematidae ailesinin, Paragonimus cinsinde bulunan, insan, kaplan, kedi, köpek, leopar, panter, domuz, kunduz Devamını Oku

 • verminöz akciğer yangısı: Evcil hayvanlarda, genellikle Dictyocaulus, Filaroides, Metastrongylus, Muellerius veya Protostrongylus cinslerinde bulunan nematodların akciğer parenkimi veya bronşlara yerleşerek özellikle kaudal loplarda oluşturdukları akciğer yangısı, akciğer kurdu hastalığı. Hastalık koyun, sığır, keçi ve domuzlarda hoose adını almakta at, eşek, köpek ve kedilerde de görülmektedir. Devamını Oku

 • akciğer hipertansiyonu: Akciğer atardamarlarında kanın yüksek basınçta akması. Akciğer-kalp hastalığı ve akciğer ödemine neden olur, pulmoner hipertansiyon. Devamını Oku

 • gebelik toksoplasmozisi: Gebelik döneminde ilk kez enfekte olan annelerde Toxoplasma gondii’nin yavruya geçmesi sonucunda oluşan hastalık, prenatal toksoplazmozis. Devamını Oku

 • akciğer apsesi: İrinli akciğer yangılarından veya akciğer damarlarındaki septik emboluslardan köken alan, etrafı sınırlı irin içeren şişlik. Devamını Oku

 • embolik akciğer yangısı: Dolaşımdaki bakteri ve parazitlerin kan yoluyla akciğere ulaşmasıyla biçimlenen akciğer yangısı. Devamını Oku

 • granülomlu akciğer yangısı: Granülom oluşumuyla belirgin, sıklıkla tüberküloz ve akciğer mantar enfeksiyonlarında oluşan, kronik ve yavaş seyirli akciğer yangısı. Devamını Oku

 • akciğer kompliyansı: Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır. Devamını Oku

 • akciğer kelebeği hastalığı: Paragonimus cinsi trematodların neden olduğu bronşit, bronşektazi ve tüberküloid lezyonlarıyla ayırt edilen bir enfeksiyon, akciğer distomatozisi, paragonimozis. Devamını Oku

 • üremik akciğer yangısı: Üreminin son dönemlerinde oluşan, yangısal reaksiyonun oldukça az, alveollerde fibrinden zengin ödemle birlikte düz kas ve bağ doku ipliklerinin dejenerasyonu ve kireçlenmesiyle belirgin akciğer yangısı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar