aksillar meristem sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aksillar meristem kelimesinin manası:

 1. Yaprak tabanında bulunan koltuk altı tomurcuklarının uç (apikal) meristemi.

aksillar meristem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uç meristem: Kök, gövde gibi organların uç kısmında bulunan ve devamlı olarak bölünen ve böylece boyuna büyümeyi sağlayan noktalar. Büyüme noktaları olarak da adlandırılır. Apikal meristem. Devamını Oku

 • shoot apical meristem: Sürgün apikal meristem Devamını Oku

 • primer meristem: Kök, gövde uçlarında ve yaprak primordiyumlarında bulunan embriyonik safhadan bitkinin hayat süresinin sonuna kadar bölünme yeteneğinde olan hücre tabakası. Kök, gövde ve dalların uç kısımlarını meydana getiren meristem hücreler. Devamını Oku

 • apikal dominans: Gövdenin uç meristemi (uç tomurcuğu) ile lateral tomurcukların büyümesinin önlenmesi. Devamını Oku

 • tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi Devamını Oku

 • ligula: Dilcik, uzamış ve yassılaşmış bir yapı. Özellikle tek çenekli bitkilerde yaprak kınının ucunda ve yaprak ayasının tabanında bulunan, bazen tüysü olabilen dilsi çıkıntı. Devamını Oku

 • marjinal meristem: Yaprak taslağının iki yanındaki hücrelerin oluşturduğu bantlar. Yaprak taslağının iki yanındaki hücrelerin oluşturduğu bantlar. Devamını Oku

 • gemma: Rizoitlilerde, yaprak koltuklarında, gövdede, yaprak yüzeylerinde ya da özel noktalardaki eşeysiz üretken doku. Hayvanlarda yeni organizmalar şeklinde gelişen dış büyümeler, tomurcuklar. Devamını Oku

 • axil: Koltuk, ağaç dalı ile sapı yahut yaprak sapı ile dal arasında olan köşe veya koltuk. Dal ile sap arası köşe, yaprak ile dal arası köşe Devamını Oku

 • pulsu yaprak: Çiçek sapı ya da çiçek durumu sapı tabanında bulunan yaprakçık. Brakte. Devamını Oku

 • pulsu yaprakçık: Genellikle çiçek saplarının tabanında braktelerin iç kısmında bulunan yaprakçık. Brakteol. Devamını Oku

 • meristem halkası: Büyüyen bitki ekseninde korteks ile merkezî parenkima dokusu arasında bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem dokusu. Büyüyen bitki ekseninde korteksle merkezi parenkima dokusu arasında bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem Devamını Oku

 • spata: Koçan şeklindeki çiçek durumunun tabanında tek olarak bulunan ve çiçek durumunu saran renkli, büyük yaprak görünüşündeki yapı. Devamını Oku

 • papilla foliyata: Tat almayla görevli geviş getirenlerde olmayan, dilin kök kısmında bulunan yaprak biçimindeki kabartılar. Dilin kök kısımlarında yaprak biçimindeki kıvrımlardan oluşan, mukoza kıvrımlarının yan kısımlarında tat tomurcuklarını içeren ve lamina propriyasında Devamını Oku

 • stipule: Yaprak sapının dibinde çift olarak bulunan ufacık yaprak . Yaprak sapı dibindeki yaprakçık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar