aktarılamayan haklar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aktarılamayan haklar kelimesinin manası:

 1. Yasa, sözleşme ya da işin gereği olarak başkasına aktarımı olumlu olmayan haklar.

aktarılamayan haklar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • devrolunamayan haklar: Bk. aktarılamayan haklar Devamını Oku

 • bulgu belgesi hakları: Bulgu belgesinin ortaya çıkardığı, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen haklar. Devamını Oku

 • aktarılabilir dışsayca: Yararlanıcısınca başka bir ülkeye aktarılması olumlu sonuç veren dış sayra. Devamını Oku

 • bankacılık hakları: Bankaların kuruluşlarını, kişilerle olan ilişkilerini, çalışmalarını, işlemleri üzerinde devletçe yapılacak denetimleri bankalar yasa ve tüzükleri gereğince açıklayan kuralların tümü. Devamını Oku

 • düşünü hakları: Bütün yazın ve bilim yapıtları üzerindeki her türlü haklar, yapıt hakları. Devamını Oku

 • koşullu aktarım: Koşula bağlı aktarım. Tecim yasasına göre aktarımın yazılımsız ve koşulsuz olması gerekmektedir. Devamını Oku

 • bulgucunun özel hakları: Akçalı haklar dışında, bulguya yasalarla tanınan haklar. Devamını Oku

 • fikri mülkiyet hakları: Telif haklarına konu olan ve yasalarla korunan düşünce ve sanat ürünlerinin ancak izinle kullanılmasına, alınıp satılmasına olanak veren özel mülkiyet hakları. Devamını Oku

 • insan hakları evrensel bildirgesi: 1689 tarihli Bill of Rights’a dayanan ve Kuzey Amerika’daki İngiliz sömürgenlerinde geliştirilerek kimilerinin anayasalarına girmiş olan, insan haklarının, Fransız ulusal meclisince 26 Ağustos 1789’da ilan edilen ve insanın doğal ve vazgeçilmez haklarını (özgürlük, mülkiyet, keyfi baskıya karşı direnme hakkı) saptayan belge. Devamını Oku

 • yasal yapıt hakkının aktarımı: Yasaların tanıdığı yapıt hakkının bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak başkasına aktarımı. Devamını Oku

 • para aktarımı: Banka hesabındaki fonların belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması, virman. Bir işletme veya kişinin hesabındaki paranın bir bölümünün başka bir hesaba aktarılması için bankaya verdiği ödeme emri. Devamını Oku

 • yurttaşlık yasası: Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa. Devamını Oku

 • vazgeçen: Buyrukçu ya da aktarımcı olarak tecimsel bir belgiti arkasını imzalayarak dönüştüren ve haklarındanvazgeçen kişi. Devamını Oku

 • kanunen: Yasa gereğince, yasal olarak. Devamını Oku

 • marka aktarılmasının geçerliği: Yordamına ve yöntemine uygun olarak yapılan marka aktarılmasının geçer sayılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar