aktif getirisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aktif getirisi kelimesinin manası:

 1. Firmanın net kârının toplam varlıklara oranı olarak hesaplanan ve toplam varlıklar üzerinden firmanın kârlılığını gösteren oranlardan biri. krş. kâr oranı, kâr aralığı, özkaynak getirisi

aktif getirisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özkaynak getirisi: Belirli miktardaki bir özkaynağa karşılık ne kadar kâr edildiğini, diğer bir deyişle yatırımın kârlılığını gösteren ve net kârın özkaynağa bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. kâr oranı, kâr aralığı, varlıkların getirisi Devamını Oku

 • özsermayenin getirisi: Bk. özkaynak getirisi Devamını Oku

 • aktif: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili, etken. Devamını Oku

 • aktif karlılık oranı: Net kârın aktiflere bölünmesiyle hesaplanan birimaktif kârlılık oranı. Devamını Oku

 • kar aralığı: Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi Devamını Oku

 • dividant getirisi: Bk. kâr payı oranı Devamını Oku

 • temettü getirisi: Bk. kâr payı oranı Devamını Oku

 • muvakkat aktif: Bk. geçici varlıklar Devamını Oku

 • cari aktif: Bk. cari varlıklar Devamını Oku

 • safi aktif: Bk. katkısız varlıklar Devamını Oku

 • mali kaldıraç: Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. Devamını Oku

 • özkaynak: Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar. Devamını Oku

 • finansal aktif: Bk. mali varlık Devamını Oku

 • itibari aktif: Bk. saymaca varlık Devamını Oku

 • fiktif aktif: Bk. fiktif varlık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar