akut idiopatik polinöritis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akut idiopatik polinöritis kelimesinin manası:

 1. İnsanlarda, genellikle, parenteral ilaç veya aşı uygulamalarını takiben görülen, çevresel, omurilik ve seyrek olarak beyin sinirlerinde yangı, miyelin kaybı, ödem ve ödeme bağlı sinir köklerinin sıkışmasıyla belirgin otoimmün hastalık, Guillain-Barr

akut idiopatik polinöritis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • idiopatik poliradikulonöritis: Akut, ilerleyici felç ve kas atrofisiyle seyreden, kesin nedeni bilinmeyen, rakunlar tarafından ısırılan köpeklerde ve seyrek olarak da kedilerde görülen, çevresel ve omurilik sinirlerinin ventral kökünde yangı, dejenerasyon, dört bacakta birden felç ve kas atrofisiyle belirgin insanlardaki akut idiopatik polinöritise benzer bir hastalık, akut poliradikulonöritis, poliradikulonöritis, rakun köpeği felci. Devamını Oku

 • polinöritis: Birden fazla sinirin aynı anda yangısı. Devamını Oku

 • postenfeksiyöz polinöritis: Akut idiopatik polinöritis. Devamını Oku

 • plöritis: Göğüs zarı yangısı. Genellikle akciğer yangısının sonucunda ve ikincil olarak biçimlenir, plörazi. Devamını Oku

 • ilerleyici omurilik miyelinopatisi: Muray-Grey ırkı sığırlarında; klinik olarak eş güdüm bozukluğu, mikroskobik olarak da beyin ve omurilikte bakışımlı miyelin yetersizliği, beyin, beyincik ve omurilikteki sinir hücrelerinde dejenerasyonla belirgin kalıtsal hastalık. Devamını Oku

 • idiopatik lenfositik uveitis: Nedeni bilinmeyen, kronik perivasküler lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonlarıyla belirgin göz bebeği renkli iç zarının yangısı. Kedilerde genellikle toksoplazmozis ve kedi bağışıklık yetersizlik virüsünden kaynaklanır. Devamını Oku

 • aşı sonrası hepatitis: Atlarda en sıklıkla at ensefalomiyelitisine, seyrek olarak da diğer aşı uygulamalarını takiben oluşan klinik olarak sarılık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve sinirsel bozukluklarla, patolojik olarak da karaciğer nekrozları ve yangısıyla belirgin bozukluk, postvaksinel hepatitis. Devamını Oku

 • akut yangı: Aniden başlayan, ağrı, ateş, kırmızılık, şişkinlik ve görev kaybı gibi alışılmış ve bilinen yangı belirtilerini gösteren, damar ve sıvı değişimleriyle nötrofil lökositlerin baskın olduğu doku reaksiyonu. Devamını Oku

 • poliarteritis nodoza: Tüm vücuttaki küçük ve orta boy müsküler atardamarların özellikle dallanma noktalarında damar duvarlarında nekroz, yangı ve nodüler kalınlaşmalar ve buna bağlı infarktüslerle belirgin, bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonları takiben ikincil olarak oluşan otoimmün hastalık, panarteritis nodoza, periarteritis nodoza, Kusmaul, hastalığı, Kusmaull-Maier hastalığı. Devamını Oku

 • lenfositik plazmasitik bağırsak yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. Devamını Oku

 • akut: İvegen. Keskin bir noktada sonlanan, kronik olmayan. Devamını Oku

 • idiopatik immün hemolitik anemi: Otoimmün hemolitik anemi. Devamını Oku

 • idiopatik: Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen. Nedeni veya kökeni bilinmeyen. Devamını Oku

 • Alzheimerhastalığı: Yaşlı insanlarda sık görülen, kronik dejeneratif beyin lezyonları, beyin atrofisi, karıncıkların genişlemesi ve hafıza kaybıyla belirgin, ilk kez Alman nörolog Allois Alzheimer (1864-1915) tarafından tanımlanan, sinir sistemi hastalığı. Devamını Oku

 • tiroit bezinde idiopatik folikül atrofisi: Bilinmeyen nedenlerle tiroit bezinin bir bölümünde, folikül epitelinin dejenerasyonu, tedricen gözden silinmesi ve hipotiroidizmle belirgin tiroit bezinin birincil dejeneratif bir hastalığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar