akve sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akve kelimesinin manası:

 1. Kuyruk dibindeki bölge.Dgr.: Ar. akve
 2. Evin önündeki açıklık, meydanlık. Avlu.

akve ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • harim: Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. 1. biri için kutsal olan şeyl 2. harem dairesi, harem. 3. evin içi gibi, başkalarına kapalı olan y 4. bir evin Devamını Oku

 • atrium: Atriyum, kulakçık, avlu, orta avlu (roma); kemeraltı Eski Roma evlerinde avlu veya giriş yeri Devamını Oku

 • avlu süzgeci: Avlu ve bahçelerdeki yerüstü sularını akaca akıtan ağızlık. Bk. avlu süzgeci Devamını Oku

 • tamlama: Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi. Tamamlama. Devamını Oku

 • garth: Manastır ve katedralin küçük avlu veya bahçesi. Avlu, küçük bahçe Devamını Oku

 • sakrum alt delikleri: Kuyruk sokumu kemiğinin pelvinal yüzündeki delikler, foramina sakralya ventralya. Kuyruk sokumu kemiğinin pelvinal yüzündeki delikler, foramina sakralya ventralya. Devamını Oku

 • sakrum üst delikleri: Kuyruk sokumu kemiğinin dorsal yüzündeki delikler, foramina sakralya dorsalya. Kuyruk sokumu kemiğinin dorsal yüzündeki delikler, foramina sakralya dorsalya. Devamını Oku

 • arkus hemalis: Sığırda ikinci-üçüncü, köpekte dördüncü-beşinciden itibaren kuyruk omurlarının alt yüzündeki processus hemalis’lerin oluşturduğu kemer. Sığırda ikinci-üçüncü, köpekte dördüncü-beşinciden itibaren kuyruk omurlarının alt yüzündeki processus hemalis’lerin oluşturduğu kemer. Devamını Oku

 • parvis: Kilise avlusu Katedral veya kilise önündeki avlu Devamını Oku

 • akvet: Evin ortası. Evin çevresi. Devamını Oku

 • akvet: Evin ortası. Evin çevresi. Devamını Oku

 • heteroserk kuyruk yüzgeci: (Yun. heteros: diğer; kerkos: kuyruk) Balıklarda, üst parçanın alttakinden daha uzun olduğu ve içinde omurganın ucunun bulunduğu kuyruk yüzgeci tipi. Bazı balıklarda, kuyruk yüzgecinin üst ve alt parçalarının farklı uzunlukta Devamını Oku

 • avlu: Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat (II) Örnek: O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu. M. Ş. Esendal (Mimarlık) Bir yapının ortasında, önünde ya da arkasında duvarlarla çevrili üstü açık alan, yer. Yapının ortasında bulunursa buna içavlu denir. a. bk. atriyum, revaklıavlu. Devamını Oku

 • çakıl yol: Çakıl taşları ile döşenmiş yol Örnek: Kayaların kenarından, bir çakıl yol hafifçe yükselir, onun bulunduğu geniş meydanlığa varırdı. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • tamlayan: Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi. (Derleme.. tamlayıcı, belirtken, belirten, tümleyici, isim belirtici, ulama tümleci) Tamlamalarda esas Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar