akyuvar formülü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte akyuvar formülü kelimesinin manası:

 1. Akyuvar tiplerinin yüzde oranlarının tespit edilmesi yani kanda bulunan yüz akyuvardan kaçının nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit veya lenfosit olduğunun saptanması.

akyuvar formülü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • akyuvar: Kan ve lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit. (Yun. leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bulunan taneciklerin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökositler (bazofil lökosit, eozinofil Devamını Oku

 • loplu akyuvar: Çekirdeği loplu ve dolayısiyle çok çekirdekli gibi görünüşlü olan akyuvarlar, bak bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit Devamını Oku

 • granülosit: Tanecikli akyuvar Sitoplazmalarında yaygın granüller bulunan nötrofil, eozinofil ve bazofil lökositler. Devamını Oku

 • formül: Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek Örnek: Cevap formülü son derece basit idi. F. R. Atay Kalıplaşmış, basmakalıp Devamını Oku

 • akyuvar pipeti: Toplam akyuvar sayımında, kanın sulandırılması ve karıştırılması amacıyla kullanılan cam pipet ve plastik bir ağızlıktan oluşan, kapiller kısım hacmi balon kısmının onda biri olan bir kan hücresi sayım aracı, akyuvar sulandırma pipeti. Devamını Oku

 • formül birimi: Formülü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren atom grubu. Devamını Oku

 • bazofil lökosit: (Yun. basis: baz; philein: sevmek; leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bazofil granül ve S şeklinde loplu bir çekirdek bulunması ile diğer kan hücrelerinden ayırt edilen, kanda düşük oranda bulunan bir akyuvar tipi. Devamını Oku

 • molekül formülü: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir. Devamını Oku

 • lökositozis: Kandaki toplam akyuvar sayısının artması, lökositoz. Çoğunlukla nötrofil lökositlerde, açık veya gizli irinli enfeksiyonlarda görülür. İnsan, köpek ve atta nötrofil sayısının toplam lökositlere oranı % 60-70 olup bunun % 75-90 ve daha yüksek olması lökositozis olarak değerlendirilir. Devamını Oku

 • kuder richardson formülü: Bir testte bulunan maddelerin incelenmesi, sonucu elde edilen bilgiden, ortalama puandan, ölçünlü sapmadan ve soru sayısından, o testin güvenirliğini kestirmeye yarayan formül. Devamını Oku

 • bölünmüş farklar için hermite formülü: (…) Devamını Oku

 • kan dokusu: Granüllü lökositler (nötrofil, bazofil, eozinofil lökositler), granülsüz lökositler (lenfositler, monositler), kan pulcuklan (trombositler) gibi kanın şekilli elemanlarıyla hücreler arası maddesi plâzma denilen sıvıdan oluşan, içinde %7 oranında plâzma proteinleri (albumin, alfa, beta, gama globulinler, fibrinojen vb.), %0.09 oranında inorganik tuzlar, %10 oranında çeşidi organik bileşikler (amino asitler, vitaminler, hormonlar ve lipoproteinler vb.) içeren ve hücrelerin Devamını Oku

 • taneciksiz akyuvarlar: Lenfosit ve monosit gibi sitoplazmasında tanecik veya granül içermeyen akyuvar tipi, agranülosit, mononükleer lökosit. Devamını Oku

 • fagositik hücre: Fagositoz yeteneğine sahip nötrofil, monosit, makrofaj, eozinofil gibi hücreler. Devamını Oku

 • ampirik formül: Bk. kaba formül (II) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar