alıcılar sayışımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alıcılar sayışımı kelimesinin manası:

 1. İşletmenin alıcılarıyla olan ilişkilerini kolaylıkla ve açık bir düzenle görebilmesi ve izleyebilmesi amacıyla açılan sayışım.

alıcılar sayışımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alacaklılar sayışımı: Bir işletmenin alacaklıları için açılan sayışım. Devamını Oku

 • müyesser: Kolaylıkla ortaya çıkan. Kolaylıkla olan, kolay yapılan. Devamını Oku

 • el yapımı patlayıcılar: Piyasadan kolaylıkla temin edilebilecek malzemeler ile yapılabilen patlayıcı düzenek ve karışımların genel adı. Devamını Oku

 • stadyum: Takım oyunları, atletizm karşılaşmaları ve çeşitli törenlerin yapılabilmesi, seyircilerin de bunları izleyebilmesi için elverişli oturma yerleri olan alan Örnek: Bir gün stadyuma gittiğim zaman gençlik pek heyecanlı gösteriler yapmıştı. F. R. Atay Devre, safha, evre. Devamını Oku

 • çalışma dışı gider ve yitirceler: İşletmenin temel kuruluş amacı dışında kalan geçici işlemlerinden doğan gider ve yitirceler. Devamını Oku

 • çalışma kaldıraç derecesi: Bir işletmenin satış hacmindeki yüzde değişmenin işletmenin vergi öncesi kârında yarattığı yüzde değişme. Devamını Oku

 • bağımsız akçalı birleşim: İki ya da daha çok işletmenin karşılıklı yarar sağlamak amacıyla bağımsız kalmaları, sadece para işleri bakımından bir yönetim altında toplanmaları. Devamını Oku

 • gelir sayışımı: Gelirleri gereği gibi izleyebilmek amacıyla açılmış olan sayışım. Devamını Oku

 • ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı Örnek: İnsan … hele ekoloji gibi bir akımın savunusunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. H. Taner Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • klasik dengelem: Sayışmanlık yazılım ve değerlerine dayanan, işletmenin ekonomik ve akçalı durumunu gösteren ve sonuç olarak sayımla bağlantılı olan, yasalardaki türesel anlamını belirten ve işletmenin varlıkları ile üçüncü kişilere karşı olan alacaklı ve borçlu durumunu gösteren dengelem. Devamını Oku

 • müyesser olmak: Kolaylıkla ortaya çıkmak, kolaylıkla elde edilmek. Devamını Oku

 • dengelemde gelir gücü çözümlemesi: İşletmenin belirli bir dönem bitiminde sağladığı sonuç ve gelirlerin üretime ayrılmış anamal ile olan ilişki ve bağlantısının araştırılması ve saptanmasına ilişkin çözümleme. Devamını Oku

 • doğal sayılar: (…) Devamını Oku

 • çevre bilimi: (Yun. oikos: ev ; logos: bilim) Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Ekoloji. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı, ekoloji. Devamını Oku

 • dolaşım belgesi: Dışsatımda ticari kolaylıklardan yararlanabilmek amacıyla dışsatımcı ülke yetkili kuruluşlarınca ATR, EUR.1 olarak iki biçimde düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilen belge. krş. ATRdolaşım belgesi, EUR.1dolaşım belgesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar