alienage sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alienage kelimesinin manası:

 1. Yabancılık, yabancı uyruklu olma

alienage ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alien: Yabancı, yabancı uyruklu, ecnebi Başka Irktan olan kimse Devamını Oku

 • alien subjects: Yabancı uyruklu vatandaşlar Devamını Oku

 • gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik Örnek: Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde. K. Kamu Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu. Yabancı. Devamını Oku

 • harbi: Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe. Doğru, hilesiz, temiz, mert. Devamını Oku

 • özel öğretim kurumları: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ya da özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan, Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında çalışan her derecedeki okullar, mektupla öğretim yapan yerler, kurslar, derslikler ve benzeri yerlerin yanı sıra yabancılarca da açılmış bulunan öğretim kurumları. Devamını Oku

 • yad eller: Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, yabancılar Örnek: Yiğidin başına bir iş gelirse / Onu yad ellere açıcı olma. Karacaoğlan Devamını Oku

 • being familiar with: -a tanıdık olmak, ile tanışŸık olma, -ın farkında olma, -a yabancı olmama Devamını Oku

 • bulaşma: Bulaşmak işi. Bir mikrobun, hastalığın ya da bir bakteri veya virüsün diğer bir canlıya dağılması. Kontaminasyon. Devamını Oku

 • stranger: Yabancı Dışarıdan gelen kimse Tanınmamış Devamını Oku

 • second foreign language: İkinci yabancı dil, öğŸrenilmişŸ ilk yabancı dile ilaveten okulda öğŸrenilen bir başŸka yabancı dil Devamını Oku

 • ecnebilik: Yabancı olma durumu. Devamını Oku

 • yabancılık: Yabancı olma durumu. Devamını Oku

 • japanese citizen: Japonya vatandaşŸı, Japnya uyruklu olan kimse (Asya’nın doğŸu kıyısına yakın bulunan ada ülkesi) Devamını Oku

 • yabancı ülkelerde çalışan işçi: Askerlikte yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre fiilen yabancı ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve sıfatı devam eden yükümlülerdir. Devamını Oku

 • xenophobia: Yabancı düşmanlığı veya korkusu. Ksenefobi, yabancı düşmanlığı, yabancı sevmezlik Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar