alimülgayb veşşehade sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alimülgayb veşşehade kelimesinin manası:

 1. Görüleni ve görülmeyeni bilen. Allah. (Osmanlıca'da yazılışı: âlim-ül-gayb ve-ş-şehâde)

alimülgayb veşşehade ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alim: Bilgin. Bilen, bilici. 1. Devamını Oku

 • gaybbın: Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-bîn) Devamını Oku

 • gaybbın: Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-bîn) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybaşina: Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya ahiretten haberi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-aşina) Devamını Oku

 • acizane: Söz söyleyen kimsenin kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı “âcizlere yakışacak biçimde” anlamında bir nezaket sözü Örnek: Ben âcizane her dilden çakarım. H. R. Gürpınar Aciz olarak. Beceriksizce. Tevazu ile. (Alçak gönüllülük ifadesi için söylenir) “Allah’a karşı kusurlarını bilen bir mü’min acizane ancak Allah’tan rahmet diler.” (Osmanlıca’da yazılışı: âcizâne) Devamını Oku

 • dana: İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu. Bilen, bilgili, zeki kimse. Devamını Oku

 • eliyazübillah: Allah’a sığınır, Allah’a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (mealinde dua). (Osmanlıca’da yazılışı: el-iyazü-billah) Devamını Oku

 • terki masiva: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fani ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. (Osmanlıca’da yazılışı: terk-i mâsivâ) Devamını Oku

 • gıbbeş şehade: Şahitlikten sonra. (Osmanlıca’da yazılışı: gıbb-eş şehâde) Devamını Oku

 • arif: Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı Anlayışlı, kavrayışlı, sezgili. Devamını Oku

 • gaybı: Hazırda olmayan. Görünmeyenlere ait. Hazır olmayanlara ait. Başka alemdekilere ait. Ahirete ait. Gayba ait ve müteallik. (Osmanlıca’da yazılışı: gaybî) Devamını Oku

 • alimallah: Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için “en iyisini Allah bilir” anlamında kullanılan bir söz. Allah bilir (mealinde yemin.) (Osmanlıca’da yazılışı: alim-allah) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar