alın çukuru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alın çukuru kelimesinin manası:

 1. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis'inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis.
 2. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis'inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis.

alın çukuru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diken altı çukuru: Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Devamını Oku

 • kalbur çukuru: Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Devamını Oku

 • kürek altı çukuru: Kürek kemiğinin kostal yüzünde, musculus subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Kürek kemiğinin kaburgaya bakan yüzünde, m. subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Devamını Oku

 • tuber frontale: Bazı köpek ırklarında alın kemiğinin pars nasofrontalis’i üzerinde görülen tümsek. Bazı köpek ırklarında alın kemiğinin pars nasofrontalis’i üzerinde görülen tümsek.Dgr.: anat. tuber frontale Devamını Oku

 • pars skuamoza: Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası. Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası.Dgr.: anat. pars squamosa Devamını Oku

 • yuga alveolarya: Üst çene kemiğinin processus alveolaris’inin dış yüzünde ve alt çene kemiğinin pars alveolaris’inde, görülen kabartılar. Üst çene kemiğinin proc. alveolaris’inin dış yüzünde ve alt çene kemiğinin pars alveolaris’inde, görülen Devamını Oku

 • burun ibiği: Maxilla’Nın processus palatinus’unun ve os palatinum’un lamina horizontalis’inin burun boşluğuna bakan yüzlerinde mediyan olarak bulunan ve saban kemiğinin tutunmasına yarayan kemik ibiği, krista nazalis. Maxilla’nın proc. palatinus’unun ve os palatinum’un Devamını Oku

 • sutura nazomaksillaris: Burun kemiğiyle üst çene kemiğinin processus frontalis’i arasındaki dikiş. Burun kemiğiyle üst çene kemiğinin proc. frontalis’i arasındaki dikiş.Dgr.: anat. sutura nasomaxillaris Devamını Oku

 • damak ibiği: Her iki damak kemiğinin lamina horizontalis’lerinin kaynaşma yerinde ve ağız boşluğu tarafında mediyan olarak bulunan krista, krista palatina. Her iki damak kemiğinin lamina horizontalis’lerinin kaynaşma yerinde ve ağız boşluğu tarafında Devamını Oku

 • dirsek çukuru: Trochlea humeri’nin arka tarafında bulunan ve içine processus anconeus’un girdiği çukur, fossa olekrani. Trochlea humeri’nin arka tarafında bulunan ve içine proc. anconeus’un girdiği çukur, fossa olekrani. Devamını Oku

 • boyunduruk çukuru: Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Devamını Oku

 • hokka çukuru: Asetabulumun dip kısmında eklem kıkırdağıyla kaplanmamış merkezî olarak bulunan çukur, fossa asetabuli. Asetabulumun dip kısmında eklem kıkırdağıyla kaplanmamış merkez Devamını Oku

 • kanat çukuru: Atlas çukuru. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis, atlas çukuru. Devamını Oku

 • karina sterni: Kanatlılarda çok kuvvetli olan göğüs kaslarının yapışmasına yarayan ve göğüs kemiğinin dış yüzünde bulunan mediyan çıkıntı. Kanatlılarda çok kuvvetli olan göğüs kaslarının yapışmasına yarayan ve göğüs kemiğinin dış yüzünde bulunan Devamını Oku

 • gözyaşı bezi çukuru: Os frontale’nin processus zygomaticus’unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale’nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis. Os frontale’nin proc. zygomaticus’unun iç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar