alın siniri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alın siniri kelimesinin manası:

 1. Nervus ophthalmicus'un üst kısmından ayrılan ve alın bölgesine giden sinir, nervus frontalis.
 2. N. ophthalmicus'un üst kısmından ayrılan ve alın bölgesine giden sinir, nervus frontalis.

alın siniri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nervus nazosilyaris: Nervus ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında nervus ethmoidalis ile nervus infratrochlearis’e ayrılan sinir. N. ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında n. ethmoidalis ile Devamını Oku

 • çiğneme siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından musculus masseter ile musculus temporalis’i uyaran sinir, nervus mastikatoryus. N. mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından m. masseter ile m. temporalis’i uyaran sinir, nervus Devamını Oku

 • kaburga karın siniri: Son göğüs sinirinin alt kolu olan ve psoas kaslarıyla musculus quadratus lumborum’un kısımlarını uyaran sinir, nervus kostoabdominalis. Son göğüs sinirinin alt kolu olan ve psoas kaslarıyla m. quadratus lumborum’un kısımlarını Devamını Oku

 • çiğneme kası siniri: Nervus masticatorius’tan ayrılan ve musculus masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus. N. masticatorius’tan ayrılan ve m. masseter’i uyaran sinir, nervus masseterikus.Dgr.: anat. nervus massetericus Devamını Oku

 • yanak siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis. N. mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis.Dgr.: anat. nervus buccalis Devamını Oku

 • elmacık siniri: Alt gözkapağıyla bunun altındaki deriyi uyaran sinir, nervus zigomatikus. Alt göz kapağıyla bunun altındaki deriyi uyaran sinir, nervus zigomatikus.Dgr.: anat. nervus zygomaticus Devamını Oku

 • nervus oftalmikus: Üçüz sinirden çıkıp; nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir. Üçüz sinirden çıkıp; n. lacrimalis, n. frontalis ve n. nasociliaris Devamını Oku

 • dış kulak yolu siniri: Nervus auriculotemporalis’in kolu olan ramus temporalis’in, dış işitme yolunun derisi için verdiği sinir, nervus meatus akustisi eksterni. N. auriculotemporalis’in kolu olan ramus temporalis’in, dış işitme yolunun derisi için verdiği sinir, Devamını Oku

 • koltuk altı siniri: Plexus brachialis’in orta kısmında yer alan ve kürek kemiğinin arka kısmına doğru seyreden sinir, nervus aksillaris. Plexus brachialis’in orta kısmında yer alan ve kürek kemiğinin arka kısmına doğru seyreden sinir, Devamını Oku

 • alt çene siniri: Nervus trigeminus’un en kalın dalı olarak alt çene eklemini, alt çene diş ve diş etleri, alt dudak, yanak ve dilin ön yarımını uyaran sinir, nervus mandibularis. N. trigeminus’un en kalın Devamını Oku

 • dil altı siniri: Soğaniliğin alt yanından çıkıp dilin tüm kaslarını uyaran on ikinci çift beyin siniri, nervus hipoglossus. Soğaniliğin alt yanından çıkıp dilin tüm kaslarını uyaran on ikinci çift beyin siniri, nervus hipoglossus.Dgr.: Devamını Oku

 • nervus depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor Devamını Oku

 • yüz siniri: Soğaniliğin alt yanından çıkan yedinci çift beyin siniri, nervus fasyalis. Soğaniliğin alt yanından çıkan yedinci çift beyin siniri, nervus fasyalis. Devamını Oku

 • gırtlak arka siniri: N. laryngeus recurrens’lerin, gırtlağa ulaşan ve m. cricothyreoideus dışında tüm gırtlak kaslarını uyaran son kısımları, nervus laringeus kaudalis.Dgr.: anat. nervus laryngeus caudalis Devamını Oku

 • vagus: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide, barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir. Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir. Beyinden çıkan ve iç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar