alkol fermentasyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alkol fermentasyonu kelimesinin manası:

 1. Pirüvik asitten karboksil grubunun çıkarılması ile iki karbonlu asetaldehidin teşekkül ettiği ve bunun da NADH’ den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu, bazı aneorob organizmalar tarafından kullanılan bir metot.

alkol fermentasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alkol fermantasyonu: Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıyla iki karbonlu asetaldehidin oluştuğu ve bunun da NADH’den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu maya ve bazı anaerob mikroorganizmalarda görülen fermantasyon tipi, etanol fermantasyonu. Devamını Oku

 • mutlak alkol: :. İçinde su bulunmayan ve daha çok etil alkol için kullanılan bir alkol. Yüzde 99. 9’luk alkol, absolüt alkol, saf alkol. Devamını Oku

 • alkol: Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol. Devamını Oku

 • içilmez alkol: İçki olarak tüketimini ölnlemek amacıyla içine boya, korku veren özdek vb. katılmış etil alkol. Devamını Oku

 • polivinil alkol: Polivinil asetatın hidrolizinden alkol içerisinde, asit veya baz katalizörlerle elde edilen suda çözünürlüğü iyi olduğunda emülsiyon ve süspansiyon polimerleşmesinde viskozlaştırıcı olarak ,kimyasal bir işlemle suda çözünmez hale getirildikten sonra elyaf olarak kullanılan ve yüksek derecede su absorplayan bir alkol. Devamını Oku

 • asit alkol: Aynı zamanda asit ve alkol gruplarını içeren birleşikler. % 1 oranında hidroklorik asit içeren % 70’lik etil alkol. Devamını Oku

 • sfingozin alkol: Sfingolipitlerde bulunan 18 karbonlu bir çift bağ ve bir amino grubu içeren alkol. Devamını Oku

 • etil alkol: Alkol. Çeşitli tahıl, meyve ve köklerindeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, alkollü içkilerin yapısında bulunan, organik çözücü olarak kullanılan, renksiz ve yanıcı kimyasal bileşik. Devamını Oku

 • asetik asit fermentasyonu: Etil alkolden asetik asit meydana gelmesi. Devamını Oku

 • metil alkol: Formülü CH3OH olan, çözücü olarak kimyasal sentezlerde, formaldehidt eldesinde, antifirizlerde kullanılan, karbon monoksit ve hidrojenden yüksek basınç altında elde edilen keskin kokulu, alev alan, zehirli, etanolden daha iyi çözücü özelliğine sahip bir alkol. Devamını Oku

 • butirik asit fermentasyonu: Bacillus butyricus ve Closteridium butyricum bakterileri tarafından meydana getirilen fermentasyon. Devamını Oku

 • odun alkolü: Bk. metil alkol (II) Devamını Oku

 • saf alkol: Mutlak alkol. Devamını Oku

 • alkolölçer: Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz. Devamını Oku

 • endüstriyel alkol: Eş anlamlı, teknik alkol. Asetat, keton, gazolin gibi maddeler içeren etilalkol. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar