allel cetveli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte allel cetveli kelimesinin manası:

 1. Bir populasyonda belirli gen bölgelerindeki allelleri içeren cetvel.

allel cetveli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • allel frekansı: Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı. Devamını Oku

 • allel frekansı: Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı. Devamını Oku

 • t cetveli: Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel. Türkiye’de bütçede kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • m cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde pansiyon ücretlerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • v cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde vatani hizmet aylıklarını gösteren cetvel. Devamını Oku

 • c cetveli: Bütçe yasasında devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümleri gösteren cetvel. Devamını Oku

 • k cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • hesap cetveli: Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel. Devamını Oku

 • p cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ve seferberlik tatbikatına katılacak araçların günlük kira bedellerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • g cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren kanunları gösteren, ancak 2006 yılından itibaren üç yıllık bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle kaldırılan cetvel. Devamını Oku

 • allel: Genin belirli bir bölgesinde bulunan alternatif formlardan her biri. Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri. Devamını Oku

 • f cetveli: Analitik bütçe sisteminin hedefleri arasında yer alması ve DMİ tabanlı bütçe sisteminin öngörmesi nedeniyle bütçe politikalarının daha sağlıklı bir biçimde gösteriminin sağlanması için tasarlanan ve 2006 yılı bütçesiyle birlikte uygulanmaya başlanan; kurumun mali durumunu yansıtan toplam borç stoku, likidite amaçlı tutulan toplam nakit, mevduat ve menkul değerler gibi toplam değerler ile finansman amaçlı kullanılacak net Devamını Oku

 • kar zarar cetveli: Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge. Devamını Oku

 • ruler: Yönetici, hükümdar, amir Cetvel tahtası, çizgilik, cetvel. Devamını Oku

 • themed: Belirli bir teması olan; belirli bir tema içeren; belirli bir motifi olan veya belirli bir motif ihtiva eden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar