allel frekansı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte allel frekansı kelimesinin manası:

 1. Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı.

allel frekansı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • allel frekansı: Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı. Devamını Oku

 • allel cetveli: Bir populasyonda belirli gen bölgelerindeki allelleri içeren cetvel. Devamını Oku

 • gen frekansı: Bir populasyonda, belli bir gen lokusundaki özel bir alelin o lokustaki bütün alellerin toplamına oranı. Alellik frekansı. Devamını Oku

 • dengelenmiş polimorfizm: (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması. Devamını Oku

 • allel: Genin belirli bir bölgesinde bulunan alternatif formlardan her biri. Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri. Devamını Oku

 • baskın: Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı Örnek: Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış. R. H. Karay Su basması, sel. Devamını Oku

 • minimum öldürücü doz mld: Herhangi bir maddenin test edilen populasyonda %100 ölüme sebep olabileceği en az doz. Minimum letal doz. Devamını Oku

 • themed: Belirli bir teması olan; belirli bir tema içeren; belirli bir motifi olan veya belirli bir motif ihtiva eden Devamını Oku

 • izleyici sayısı: Belirli bir izlencenin, belirli bir sinemanın, belirli bir dönemin ya da mevsimin izleyicilerini belirten sayı. Devamını Oku

 • keseneli: Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapacağı bir işten belirli bir süre için yararlanan, belirgin koşulla belirli bir süre için alıcı olan. Bir gazete, bir dergi ya da bölüntülü basılan herhangi bir Devamını Oku

 • bono: Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme Devamını Oku

 • pazar potansiyeli market potential: incelenen pazarda beklenen toplam talep. belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı. Devamını Oku

 • polimorf: Çok biçimli (Yun. polys: çok; morphe: şekil) Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Devamını Oku

 • verim gücü: Belirli bir süre içinde bir makinenin yapabileceği iş. Bir işe yatırılan anamalın belirli bir süre içinde meydana getireceği sonuç. Devamını Oku

 • mercek iletkisi: Belirli bir merceğin belirli bir uzaklıkta ne kadarlık yatay bir açıyı kapsadığını ya da bunun tersine, hangi yatay açının belirli bir uzaklıkta hangi mercekle kapsanabileceğini gösteren iletki çeşidi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar