allele gene sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte allele gene kelimesinin manası:

 1. Alel gen

allele gene ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • allele: Alel Alel, kalıtsal değŸişŸimden sorumlu olan genin birkaç alternatif varyasyonlarından biri (Genetik) Devamını Oku

 • allele: Alel Alel, kalıtsal değŸişŸimden sorumlu olan genin birkaç alternatif varyasyonlarından biri (Genetik) Devamını Oku

 • etkisiz alel: Fonksiyonel bir ürünü olmayan ve bu nedenle genellikle çekinik gibi davranan alel. Nul alel. Devamını Oku

 • null allele: Etkisiz alel Devamını Oku

 • homolog karakter: bir kromozomun karşılıklı bölgelerinde (lokuslarında) aynı özellikte iki alel gen bulunması olayına homolog karakter denir. bu iki alel gen karakter oluşumunda aynı yönde etki ederler. ana babadan aynı karakterleri almış bireylerdir. örneğin; aa, bb, cc Devamını Oku

 • heterozigot karakter: bir kromozomun karşılıklı bölgelerinde (lokuslarında) farklı özellikte iki alel gen bulunması olayına heterozigot karakter denir. bu iki alel gen karakter oluşumunda zıt yönde etki ederler. ana babadan farklı karakterleri almış bireylerdir. örneğin; aa, bb, cc Devamını Oku

 • dihibrit: İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad. İki alel çifti bakımından heterozigot olan birey. İki alel çifti bakımından farklı bireyler arasındaki çaprazlama. Devamını Oku

 • multiple allel: Çoklu alel Devamını Oku

 • nul alel: Bk. etkisiz alel Devamını Oku

 • olur şey: Olağan, görülegelen, sıradan; alelâde. Devamını Oku

 • kodominant: Heterozigotların fenotipinde, her iki alel çiftinin de etki göstermesi durumu. Devamını Oku

 • abo kan grupları sistemi: Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Devamını Oku

 • cünah: Bir şeyi basıp meylettiren sıklet demek olup, harec, sıkıntı ve alel-ıtlak ism-i vebal manasına da gelir ki, “günah” kelimesinin aslı budur. (E.T.) (Bak: Günah) Devamını Oku

 • çoklu alel: Her biri bir kromozomun belli bir lokusunda bulunabilen, bir genin üç ya da daha fazla sayıdaki alternatif alel serisi. Devamını Oku

 • dihibrid: (Yun. dis = iki) (Lât. hybrida=melez): İki çift alel geni heteroziyat olan organizma; iki karakter bakımından değişik ana ve babalar arasında çaprazlama bk. monohibrid, polihibrid. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar