allophone sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte allophone kelimesinin manası:

 1. Alofon.
 2. SesteşŸ, fonemin fonetik değŸişŸkesi (Fonetik)

allophone ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kesişme açısı: Kesişen iki doğru için, oluşturdukları açılardan küçük olanının salt ölçüsü. Kesişen iki eğri için, kesişme noktasından eğrilere çizilen iki teğet arasındaki açı. Devamını Oku

 • intersection: Kesişme, kesişim, kavşak Kesişme, kavşak Devamını Oku

 • phonetic: Fonetik, sesçik Fonetik, sesçil, sesleri gösteren Devamını Oku

 • damaksıllaştırmak: Bir fonemin boğumlanma noktasını sert damağa doğru kaydırmak. Devamını Oku

 • türeme ünsüz: Sözcüğün aslında bulunmayan, önseste ya da içseste beliren ünsüz. Kelimenin aslında bulunmayan, ön veya iç seste beliren ünsüz: urmak > vurmak, ayva > hayva, fiat > fiyat gibi. Devamını Oku

 • concurence: Rastlantı, zamanlaması rastlama, uyuşma, fikir birliği, elbirliği, kesişme noktası, kesişim Devamını Oku

 • makatı: (Ka, uzun okunur) Kesmeler. Kesişmeler. Kesişen yerler. Devamını Oku

 • chiasm: Kiyasma. Çaprazlama, kesişŸme, kesişŸim noktası (Genetik, Anatomi) Devamını Oku

 • kesişine doğrusu: Uzayda iki düzlemin en az bir ortak noktası varsa, bu iki düzlem kesişme doğrusu denilen bir doğru boyunca kesişirler. Devamını Oku

 • chiasma: Çaprazlama, kesişŸme, kesişŸim noktası (Genetik, Anatomi) Devamını Oku

 • concurrence: Uygun görme, muvafakat Aynı anda vaki oluş Devamını Oku

 • carfax: (İngiliz İngilizcesi) kavşŸak, dört ve daha fazla yolun kesişŸtiğŸi yer (Arkaik); bir kasabanın merkezinde yolların kesişŸmesi (Arkaik) Devamını Oku

 • carfax: (İngiliz İngilizcesi) kavşŸak, dört ve daha fazla yolun kesişŸtiğŸi yer (Arkaik); bir kasabanın merkezinde yolların kesişŸmesi (Arkaik) Devamını Oku

 • intersect: Kesişmek; katetmek, kesmek, ikiye bölmek, birbiri üzerinden geçmek Kesmek, kesişŸmek Devamını Oku

 • türeme ünlü: Kelimenin aslında bulunmayan, iç veya ön seste beliren ünlü: azm > azim, Rum > Urum, gepgenç > gepegenç gibi. (Derleme.. takma vokal, katma vokal) Sözcüğün aslında bulunmayan ve önseste veya Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar