alnaçlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alnaçlık kelimesinin manası:

 1. Başka başka dillerde veya bir dilin türlü hallerinde belli bir sese, kelimeye, şekle, anlama kargılık olarak daima belli başka bir sesin, kelimenin, şeklin... bulunması ki, bu, diller arasında kaynak birliğini göstermekle beraber bazan birer raslantıdan veya alıntıdan ibaret de olabilir. ( ALMAÇ, Correspondant; ALNAÇLIK, Correspondre ) .

alnaçlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alnaçlık: Başka başka dillerde veya bir dilin türlü hallerinde belli bir sese, kelimeye, şekle, anlama kargılık olarak daima belli başka bir sesin, kelimenin, şeklin… bulunması ki, bu, diller arasında kaynak birliğini göstermekle beraber bazan birer raslantıdan veya alıntıdan ibaret de olabilir. ( ALMAÇ, Correspondant; ALNAÇLIK, Correspondre ) . Devamını Oku

 • olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal Örnek: O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı. Ç. Altan O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu. Devamını Oku

 • ayrılık: Ayrı olma durumu. Birinden uzak düşme. Devamını Oku

 • dayanışmacılık: Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm. Devamını Oku

 • alnaç: Cephe. Devamını Oku

 • yapılık: Bir köke, yani bir anlam öğesine eklenip ona gramatikal bir kılık vermeğe yarıyan, onun kelime ( isim, sıfat, fiil … ) çeşidini, gramerin hangi ulamından ( eril, dişil, tekil, çoğul ) olduğunu ve hangi zaman ve kişiyi gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten yapı Öğesi.yapılıklar başlıca ek, ve takı olmak üzere ikiye ayrılır, önleçler, artaçlar Devamını Oku

 • kışlık: Kışın oturulan yapı, yer Örnek: Sıcak yaz aylarını geçirmek için deniz kenarlarına, kırlara, tepelere kaçanlar, şimdi birer birer kışlıklarına dönüyorlar. A. Haşim Kışa özgü, kış için. Devamını Oku

 • iki anlamlılık: İki anlama gelme durumu. İki anlama yorumlanabilme durumu. Devamını Oku

 • alna yazılan başa gelir: Kişi, kaderi ne ise onu görür. Devamını Oku

 • ayrımcılık: Belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöneltinin benimsenmesi. Devamını Oku

 • kılgılı sanat okulu: Öğrencilere döşemecilik, frezecilik, kaynakçılık vb. yeni bir meslek öğreten, belli bir işte bilgi ve yeterliklerini arttırmak isteyen gençlere ve yetişkinlere eğitim olanağı sağlayan, ilkokula dayalı meslek okulu. Devamını Oku

 • grev kırıcılığı: Grevin etkisini azaltmak veya tamamıyla yok etmek amacıyla greve uğrayan işverenin veya ona yardımcı olan bir başkasının yasalara göre yasaklanmış hareketlerde bulunması. Devamını Oku

 • duygudaşlık: Aynı duyguları paylaşma, empati. Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme, empati. Devamını Oku

 • çifte bağlılık: (Söz sanatı terimi) İbare içinde bir sözün, üst tarafa da alt tarafa da bağlandığı halde, başka başka olmakla beraber her hangi bir anlam verebilmesi. Devamını Oku

 • olanaklılık yöneticisi: P gibi bir önermeden p (p olanaklıdır) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. || p önermesinin (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) ın kipsel almaşığı olan (…) gibi en az bir tamdurumda doğru olması demektir.olanaklılık yöneticisinin ikillisi zorunluluk yöneticisidir: (…) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar