alt küme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte alt küme kelimesinin manası:

 1. (…)

alt küme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sayılabilir yoğun alt küme: Kapanışı X kümesine eşit, sayılabilir sayıda elemanı sahip olan S alt kümesi. Devamını Oku

 • açık alt küme: Bir kümenin alt kümesi olan açık küme. Devamını Oku

 • altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmaz: Bir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz. Devamını Oku

 • gözdeğme sağaltımı: Gözdeğmeye uğrayan kişiyi sağaltmak amacıyla başvurulan uygulamaların tümü. bk. büyülügözdeğme sağaltımı, dinselgözdeğme sağaltımı, ilaçlagözdeğme sağaltımı. Devamını Oku

 • sağaltıcı görüşme: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılıklarını, uyumsuzluklarını gidermek ve onları sağlığına, toplumsal uyuma kavuşturmak amacıyla yapılan görüşme, bkz. özesağaltıcı görüşme. Devamını Oku

 • özesağaltıcı görüşme: En az yöneltici bir tutumla görüşülen kişiyi sınırı belirsiz bir konu üzerinde ayrıntılı biçimde, özgürce konuşmaya özendiren ve yanıtlayıcının görüşlerini, düşüncelerini aydınlığa kavuştururken belli bilgileri açığa vurmasını bekleyen görüşme. bkz. bireysel görüşme. Devamını Oku

 • dinsel gözdeğme sağaltımı: Göz değdiğine inanılan hastanın başucunda dua okuma, yastığının altına Kuran koyma yada hastaya dualı su içirme gibi sağaltma türlerinden her biri. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. gözdeğme sağaltımı, ilaçla gözdeğmesi sağaltımı. Devamını Oku

 • kulak altı tükürük bezi kanalı: Kulak altı tükürük bezinin salgısını vestibulum buccale’ye döken kanal, duktus parotideus. Kulak altı tükürük bezinin salgısını vestibulum buccale’ye döken kanal, duktus parotideus. Devamını Oku

 • kulak altı tükürük bezi: Ramus mandibula’nın arka kenarıyla atlas’ın procesus transversus’u arasında, kulak köküne yerleşmiş tükürük bezi, parotis bezi, glandula parotis. Etçil ve küçük ruminatların genç olanları müköz salgı da yaparlar. Devamını Oku

 • dil altı küçük kanalları: Gi.Sublingualis polystomatica’nın salgısını cavum sublinguale laterale’ye akıtan kanallar, duktus sublinguales minores. Gi. sublingualis polystomatica’nın salgısını cavum sublinguale laterale’ye akıtan kanallar, duktus sublinguales minores, Rivini kanalları. Devamını Oku

 • altık: Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: “Kimi insanlar fânidir” önermesi “Bütün insanlar fânidir” önermesinin altığı olur. Devamını Oku

 • altın kökü: Güney Amerika’da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). Devamını Oku

 • on altılık: Birlik notanın on altıda biri uzunluğunda nota. Devamını Oku

 • altılık: Altısı bir arada, altı taneden oluşmuş, altı tane alabilen. Bir takımyıldızın adı. Devamını Oku

 • altınbalık: Sazangiller familyasından olup, çeşitli solucanlara arakonakçılık eden balık türü; havuz balığı, kırmızı balık, kırmızı havuz balığı. Sivrisinek kurtçuklarını yediği için bir bakıma yararlıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar