altın karşılığı borçalma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte altın karşılığı borçalma kelimesinin manası:

 1. Temel ve öğeleri ulusal paraya dayanmayıp karşılığında altınla ödeme yapılmak koşulu ile alınan borçlar.

altın karşılığı borçalma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değerleme ölçüsü: Sayımın yapıldığı günde geçerli olan yasal eder temel alınarak ulusal paraya göre yapılan değerlendirme yöntemi. Devamını Oku

 • kur farkı: Kurlardaki değişme nedeniyle ulusal para cinsinden yapılacak ödemelerde ortaya çıkan farklar. Dövizin değişik kurlardan ulusal paraya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan fark. Devamını Oku

 • dolarlaşma: Değer yitirmesi nedeniyle ulusal paraya olan güvenin sarsılması sonucunda hesap birimi, değişim ve değer saklama aracı olarak ulusal para yerine Amerikan dolarının kullanılması. krş. para ikamesi Devamını Oku

 • birinci dereceden likit varlıklar: Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek ödeme araçları. krş. likiditesi yüksek varlıklar Devamını Oku

 • redemption: Kurtarma, kurtarılma, halas Rehinden kurtarma Devamını Oku

 • altın külçe kuralı: Paraya karşılık tutulan altının bu işlemleri yapan bankaların kasalarında külçe halinde bulunması kuralı. Dış ödemelerde altının külçe halinde verilmesi. Devamını Oku

 • etken çözümlemeli ölçek: Bir ölçüm boyutunu temel öğelerine ayırıp arıttıktan, sonra salt bu öğeleri ölçmek üzere hazırlanmış sınarlardan oluşan arı ölçek. Devamını Oku

 • güvenceli sayışım çizelgesi: Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm güvencelerinden aylık bağlanılmak, toptan ödeme yapılmak ya da bunlara hak kazanmadıkları saptanılmak üzere güvenceli tarafından ödenilen keseneklerin yazılımına ilişkin çizelge. Devamını Oku

 • kurmacılık: Resim ve heykelde, eseri geometrik ögeleri ile kurmayı temel alan anlayış, konstrüktivizm. (Resim, Heykel) Resim ve heykelde, yapıtı geometri öğeleri ile kurmayı temel alan anlayış, bk. geometricilik, soyut geometricilik. Devamını Oku

 • gezi çeki: Gezilerde, gidilen ülkenin ulusal parası ile ödeme olanağı sağlayan bir çek türü. Devamını Oku

 • üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi: İşverence düzenlenerek güvence sayışımlarının kurumca tutulmasına temel olmak üzere her güvencelinin üç aylık dönemdeki kesenek ödeme gün sayısı toplamı ile güvence keseneğine temel kazançlar tutarının toplamlarını kapsayan ve Toplumsal Güvenceler Kurumuna verilen bildirge. Devamını Oku

 • büyülü sağaltım masalı: İçinde büyülü ya da doğaüstü sağaltım öğeleri bulunan masal türü. Devamını Oku

 • dönemsel çizelge: Öğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan sekiz temel kümeli çizelge. Öğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan sekiz temel kümeli çizelge. Devamını Oku

 • sürekli borçlar: Devletin bir vadeye bağlamadığı ve ödeme taahhüdüne girmediği (devlet ya hiç anapara ödemesinde bulunmaz ya da belirli bir tarihten önce ödeme yapmayacağını şart koşar), alacaklının da sadece borcun faizini almakla yetindiği ve ana parayı isteme hakkından başlangıçta vazgeçtiği, bir konsolide borç türü. krş. konsolide borçlar, itfaya tabi borçlar Devamını Oku

 • imkb ulusal 100 dizini: Vadeli İşlemler Piyasasında kullanılmak üzere, menkul değer yatırım ortaklıkları dışında borsada işlem gören şirketler arasından, hisse senetlerinin seçim ölçütleri ve dönemsel değerleme ve değişiklikler bölümlerinde belirtilen koşullara göre seçilen ve İMKB Ulusal-30 ve Ulusal-50 hisse senetlerini de kapsayacak biçimde 100 hisse senedinden oluşan dizin. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar