aluminyum alaşımları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aluminyum alaşımları kelimesinin manası:

 1. Aluminyum temel metal olduğu diğer metallerle (Cu, Mg, Zn, Mn, Ni, Fe, Ti vs.) yaptığı alaşımlar. Hafif oldukları için (yoğunluğu 2,65-2,8 g/mL) uçak, gemi, otomobil üretiminde, kimya sanayisinde ve inşaatta kullanılır.

aluminyum alaşımları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ç. s. alüminyum alaşımları: Çökelerek sertleşen alüminyum alaşımlarının simgesi. Devamını Oku

 • alaşım: İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu Devamını Oku

 • aluminyum oksit: Formülü Al3O3, mol kütelesi 101,96 g olan , doğada korund mineralleri olarak ve killerin yapısında bulunan ,boksit, nefelin, kaolin ve şaplardan elde edilen, alüminyum üretiminin ana maddesi ve korund aşındırıcı materyal olarak ve ayrıca adsorban ve katalizör olarak da kullanılan, yapay olarak elde edilen korund kristallerinden kuyumculukta istifade edilen, amfoter özellik gösteren, suda çözünmeyen, bazlarla Devamını Oku

 • aluminat: Aluminyum hidroksitten oluşan suda çözünen [Al(OH)5]2-, [Al(OH)6]3- iyonları ve oksitlerin eritilmesiyle elde edilen aluminat AlO33- ve AlO2- (meta aluminat) iyonlarını içeren bileşiklerin genel adı. Doğada MAl2O4 formüllü aluminatlar yaygındır, örneğin MgAl2O4 (spinel). Çözünür aluminatlar, örneğin NaAlO2 sodyum hidroksitin aluminyum hidroksite etkisi ile, çözünmeyen aluminatlar uygun metal oksitleri ve aluminyum oksit karışımlarının eritilmesi ile elde edilirler. Devamını Oku

 • alaşım çeliği: Çeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metallerle yaptığı alaşım. Devamını Oku

 • çökelmeyle sertleşmeli alüminyum alaşımı: Isıl işlem sonucu çökelme sertleşmesine uğrayan alüminyumun, bakır ve benzeri metallerle yaptığı alaşım. Devamını Oku

 • aluminyum florür: Formülü AlF3, mol kütlesi 84,0 g , yoğunluğu 3,1 g/mL ve kafes yapısında (a=2,029 Devamını Oku

 • demirsiz alaşım: Temel alaşım elementi, demirden başka bir metal olan alaşım. Devamını Oku

 • altyapı yatırımları: Bir ülkede tarım, sanayi, ticaret gibi iktisadi etkinliklerin gelişebilmesi için gerekli olan ulaştırma, enerji ve iletişim gibi kamu veya özel kesim tarafından yapılan temel yatırımlar. Devamını Oku

 • tarımsal destekleme alımları: Tarımsal ürün piyasalarında, hükümetin üretici gelirlerinde ya da fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla önceden belirlediği destekleme fiyatından doğrudan doğruya yaptığı alımlar. Devamını Oku

 • aluminyum asetat: Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. –iişi–tılınca parçalanır, suda çözünür. %5’lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır. Devamını Oku

 • bakır alaşımı: % 1’in üzerinde çözünmüş elementlerin oluşturduğu bakır alaşımlarının genel adı. Bakır metalinin, öteki elementler ile yaptığı bakır temelli alaşım. Devamını Oku

 • Eddy akımları: Alternatif akımların elektrik devreleri ve onların civarındaki metalik iletkenlerde yol açtığı akımlar. Devamını Oku

 • ala ala ala alaya kalkmak: Bağrışarak gürültü etmeye kalkmak. Devamını Oku

 • ölçüm ayrımları: Ölçümler arasında ölçüye vurulan gerçek ayrımların yanı sıra durumdan duruma ve ölçmeden ölçmeye değişen rastlantısal etkenlerden doğan ayrımlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar