aluminyum asetat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aluminyum asetat kelimesinin manası:

 1. Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. --iişi--tılınca parçalanır, suda çözünür. %5'lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır.

aluminyum asetat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • baryum asetat: Formülü Ba(CH3COO)2, mol kütlesi 393,13 g olan , beyaz prizma yapılı, ısıtılınca bozunan, suda çözünen, sülfat ve kromatların eldesinde kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • aluminyum oksit: Formülü Al3O3, mol kütelesi 101,96 g olan , doğada korund mineralleri olarak ve killerin yapısında bulunan ,boksit, nefelin, kaolin ve şaplardan elde edilen, alüminyum üretiminin ana maddesi ve korund aşındırıcı materyal olarak ve ayrıca adsorban ve katalizör olarak da kullanılan, yapay olarak elde edilen korund kristallerinden kuyumculukta istifade edilen, amfoter özellik gösteren, suda çözünmeyen, bazlarla Devamını Oku

 • amil asetat: Formülü CH3COOC5H11 olan, ilaç sanayii ve parfümeri haricinde endüstride çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı, suda az çözünen sıvı bir madde. Devamını Oku

 • aluminyum bromür: Formülü AlBr3.6H2O, mol kütlesi 374,8 g , e.n. 97 Devamını Oku

 • aluminyum florür: Formülü AlF3, mol kütlesi 84,0 g , yoğunluğu 3,1 g/mL ve kafes yapısında (a=2,029 Devamını Oku

 • kadmiyum asetat: Formülü Cd(OOCCH3)2.3H2O olan, sülfür, selenür ve tellürlerin kimyasal kontrolünde ve porselenlere yanar döner bir parlaklık vermekte kullanılan , suda ve alkolde çözünen, renksiz monoklinik kristaller oluşturan bir madde. Devamını Oku

 • bütil asetat: Formülü C6H12O2, mol kütlesi 116,2 g olan, k.n. 125 Devamını Oku

 • bakır asetat: Formülü Cu(C2H3O2)2H2O olan , yeşil-mavi renkte, suda, alkolde ve eterde çözünen ince toz bir madde. Devamını Oku

 • Kalsiyum asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. Devamını Oku

 • Kalsiyum asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. Devamını Oku

 • novaspirin: Formülü O=(OCH2)(CO)=C=(CH2COOC6H4COOH)2, mol kütlesi 444,1 g, olan, romatizma hastalığı tedavisinde ve antiseptik olarak kullanılan , suda çözünen, beyaz toz halinde bir madde. Devamını Oku

 • berilyum asetat: Formülü (CH3COO)2Be, mol kütlesi 127,07 g, bozunma noktası 285 Devamını Oku

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • metil asetat: Formülü CH3COOCH3 olan renksiz, hoş kokulu bir sıvı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar