ambivalency sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ambivalency kelimesinin manası:

 1. Kararsızlık

ambivalency ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • indecisive: Kararsız, kesin olmayan indecisively kesin olmayarak, kararsız bir şekilde indecisiveness kararsızlık, tereddüt. Karara bağlanamayan, kararsız, kuşkulu, şüpheli Devamını Oku

 • irresolute: Kararsız, mütereddit, duruksun, ikircimli Kararsız, tereddüdlü, iradesiz Devamını Oku

 • undetermined: Kararsız Müphem. Kararlaştırılmamış, belirsiz, kararsız Devamını Oku

 • unstable: Dengesiz, istikrarsız, değişken, oynak, kararsız, güvenilmez, sağlam olmayan Sabit veya sağlam olmayan Devamını Oku

 • indecisiveness: Kararsizlik Kararsızlık, kararsız olma durumu, çekinme, tereddüt etme; iradesizlik, irade göstermeme durumu, direnmezlik; sonuçsuzluk Devamını Oku

 • vacillatingly: Kararsızca, kararsız bir şŸekilde, tereddütlüce, tereddüt ederek, çekingence, çekinerek, sallanarak, sendeleyerek Devamını Oku

 • inconstant: Sabit olmayan, değişken, kararsız, dönek, gelgeç, vefasız, sadakatsiz Kararsız, sebatsız, dönek Devamını Oku

 • inconsistent: Uyuşmaz, bağdaşmaz, aykırı, tutarsız, kararsız, değişken, saati saatine uymaz Uyuşmaz, aykırı, tutarsız Devamını Oku

 • kararsızlık: Kararsız olma durumu, tereddüt Örnek: Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum. R. H. Karay Düzensizlik, istikrarsızlık Karasız denge halinde olma. Devamını Oku

 • erratic: Kararsız, sebatsız Düzensiz, intizamsız Seyyar Devamını Oku

 • radyoaktif çekirdek: Bk. ışetkin çekirdek Dışarı verecekleri fazla enerjileri olduğu için kararsız olan atom çekirdeği. Radyonükleid, kararsız atom çekirdeği. Devamını Oku

 • flighty: Ne dediğini bilmez Hafifmeşrep Kararsız, Devamını Oku

 • uncertain: Güvenilmez, belirsiz, kesin olmayan, şüpheli, emin olmayan, kararsız, değişken, bir öyle bir böyle olan Tahmin olunamaz, şüpheli Devamını Oku

 • instability: Dayanıksızlık Kararsızlık, sebatsızlık. Dengesizlik, değişkenlik, Devamını Oku

 • instability: Dayanıksızlık Kararsızlık, sebatsızlık. Dengesizlik, değişkenlik, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar