amebik ülser sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte amebik ülser kelimesinin manası:

 1. Amebiyozis kutiste görülen ülserler.

amebik ülser ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • amebiasis cutis: Amebiyozis kutis Devamını Oku

 • amip dizanterisi: Şiddetli amebiozisli hastalarda bağırsaklarda oluşan ülserler sonucunda oluşan dizanteri, amebik kolitis, bağırsak amebiyozisi, protozoal dizanteri. Devamını Oku

 • Bakteriyel böbrek hastalığı: Birçok balıkta, Renibacterium salmoninarum’un neden olduğu, solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, karında şişkinlik, deride kabarcıklar, vücut yüzeyinde ülserler, lezyonlar ve anüs civarında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı, kronik bakteriyel bir enfeksiyon. Devamını Oku

 • Vibriyoz: Balıklarda Vibrio anguillarum’un neden olduğu vücudun ventral ve lateral kısımlarında kızarıklıklar, hemorajiler, kabarcıklar, ülserler ve lezyonların oluşmasıyla karakterize bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon. Devamını Oku

 • hareketli Aeromonas enfeksiyonları: Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria ve Aeromonas caviae’nın neden olduğu balıklarda hemorajik septisemi, vücutta yaralar, ülserler ve kanamalarla karakterize bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon. Devamını Oku

 • kronik miyelomonositik lösemi: Köpeklerin anizokromi, anizositozis, poikilositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, çoğunlukla beş yaşından büyük köpeklerde görülen lösemi çeşidi. İştahsızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve egzersiz toleransında azalma, mukozalarda solgunluk ve ağız boşluğunda ülserler dikkat çeker. Devamını Oku

 • lenfangitis ülseroza: Corinebacterium pseudotuberculosis etkeniyle oluşan daha çok deride yüzlek lenf damarlarında apselerin oluşması ve bunların açılmasıyla yerinde ülserler bırakan atlara özgü kronik seyirli bir lenf damarlarının yangısı. Devamını Oku

 • geri akış özofagitisi: Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin patolojik değişim, refluks özofagitis. Devamını Oku

 • amebiyozis kutis: Etkin bağırsak veya karaciğer amebiozisli hastalarda ameliyatı müteakip bağırsak içeriği veya karaciğer apselerinin açılması sonucunda veya trofozoitlerin deriye doğrudan implantasyonu sonucu deride görülen eritrematöz kenarlarla çevrili, sınırları belirsiz ağrılı ülserler. Devamını Oku

 • tavşan frengisi: Evcil tavşanların, Treponema paraluis-cuniculi tarafından oluşturulan, cinsel yolla bulaşan, vücudun burun, ağız ve perineum gibi doğal deliklerinin etrafında içi sıvı dolu kabarcıklar, ülserler ve hiperkeratozisle belirgin hastalık, spiroketozis, menfez hastalığı, tavşan hastalığı, tavşan treponematozis, tavşanların zührevi spiroketozisi. Devamını Oku

 • amebik: Amiplere mahsus, amiplere ait. Devamını Oku

 • amipli dizanteri: Başlıca belirtileri, karın ağrısı, kanlı, sancılı ve sümüklü sürgün olan sıcak ülkeler hastalığı. Özellikle Entamoeba histolytica olmak üzere çeşitli amip türlerinin neden olduğu, başta tropik ve subtropik bölgeler olmak üzere Devamını Oku

 • amebik kolitis: Amip dizanterisi. Devamını Oku

 • ülser: Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha Örnek: Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç kocakarı ilacı her zaman iyi gelmez. S. F. Abasıyanık Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır. Devamını Oku

 • ülser hastalığı: Bazı balık türlerinde, özellikle alabalık ve sazanlarda Haemophilus piscium’un neden olduğu, vücut yüzeyinde yüzeysel ülserlerin oluşmasıyla karakterize spontan bakteriyel bir enfeksiyon. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar