amfimorula sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte amfimorula kelimesinin manası:

 1. değişik büyüklükte hücrelerin oluşturduğu morula

amfimorula ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • makromer: (Yun. makros:büyük; meros: parça) Telolesital yumurtaların segmentasyonunda morula safhasında meydana gelen blâstomerlerden alt tarafta ve büyük olanları. Kurbağa gelişiminde animal yarımda dört adet büyük blastomer adı verilen hücrelerin oluşturduğu oluşum. Devamını Oku

 • morula: Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula. Üç günlük öndölüt Devamını Oku

 • morula: Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula. Üç günlük öndölüt Devamını Oku

 • blastomer: (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. Devamını Oku

 • nodus embriyonalis: Memeli embriyosunda animal yarımdan blastosöle sarkan, formatif hücrelerin farklılaşmasıyla endodermi oluşturan hücrelerin oluşturduğu yumru, iç hücre kitlesi. Nodus embriyonalisi çevreleyen hücreler polar trofoblastları oluştururlar. Devamını Oku

 • nodus embriyonalis: Memeli embriyosunda animal yarımdan blastosöle sarkan, formatif hücrelerin farklılaşmasıyla endodermi oluşturan hücrelerin oluşturduğu yumru, iç hücre kitlesi. Nodus embriyonalisi çevreleyen hücreler polar trofoblastları oluştururlar. Devamını Oku

 • çizgili kenar: Bağırsak epitelinde silindirik hücrelerin üst yüzeyinde emme yüzeyini genişletmek maksadıyla oluşan, içinde aktin filâmentlerinden oluşmuş göbek proteinleri bulunan, ışık mikroskobunda hücrelerin üzerinde ikinci bir çizgi görüntüsü oluşturan, düzgün sıralı mikrovillüs denilen parmak şeklindeki katlanmaların oluşturduğu yapı. Devamını Oku

 • marjinal meristem: Yaprak taslağının iki yanındaki hücrelerin oluşturduğu bantlar. Yaprak taslağının iki yanındaki hücrelerin oluşturduğu bantlar. Devamını Oku

 • beyaz pulpa: Dalakta, lenfosit ve antijen tanıtıcı hücrelerin, arteriyollerin çevresinde oluşturdukları bölge. Dalakta lenf folikülleri ve lenfoid dokunun oluşturduğu kordonlar. Beyaz pulpada T ve B Lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar ve antijen sunan Devamını Oku

 • özek doku: Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima. Devamını Oku

 • meristem doku: Bitkilerde sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku. Devamını Oku

 • negri cisimciği: Kuduz virüsünün enfekte sinir hücrelerin sitoplazmalarında oluşturduğu ve kuduzun laboratuvar tanısında önemli olan inklüzyon cisimciği. Devamını Oku

 • negri cisimciği: Kuduz virüsünün enfekte sinir hücrelerin sitoplazmalarında oluşturduğu ve kuduzun laboratuvar tanısında önemli olan inklüzyon cisimciği. Devamını Oku

 • meristem: Sürgen doku. Sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku. Devamını Oku

 • mikrofilamentum: Ökaryotik hücrelerin plazma zarının altında yer alan, endositoz, eksositoz ve hücre göç hareketlerinin etkinliklerine katılan, miyofibriller, nörofibriller ve tonofibrillerin oluşturduğu hücre iskeletinin ipliksel organelleri, mikrofilamanlar, stres iplikleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar