amiyane tabiriyle sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte amiyane tabiriyle kelimesinin manası:

 1. Halk ağzıyla, halkın deyişiyle.

amiyane tabiriyle ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ayaklı koşma: Halk şiirinde müstezat tarzında söylenen deyiş. Devamını Oku

 • gang bang: Gang bang, karmaşŸık bir ürünü hızlı bir şŸekilde bitirmek için birçok programcı kullanma (Bilgisayar); birkaç kişŸinin bir kişŸiyle cinsel ilişŸkiye girdiğŸi durum (Halk Argosu); toplu tecavüz (Halk Argosu) Devamını Oku

 • seçkin: Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit Örnek: Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı, mühendisler vardı, kadın erkek seçkin aydınlar vardı. H. Taner Bir toplumda gücü ve saygınlığı olan kişi veya grup. Devamını Oku

 • deyiş: Deme, söyleme işi Örnek: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Devamını Oku

 • insanbilim okulu: Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık. Devamını Oku

 • düşyorum: Halkın, düşlere dayanarak kişi, nesne ve olayların geçmiş ya da gelecekleriyle ilgili olarak yaptığı geleneksel yorumlar, bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilimi, halk yıldızbilimi, bakı. Devamını Oku

 • white trash: Beyaz fakir halk, fakir beyazlar (zenci deyişi) Devamını Oku

 • saz şairi: Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı Örnek: Bütün saz şairleri gibi duyarak, kendini güfteye vererek söylüyordu. H. Taner Devamını Oku

 • halk bitkibilimi: Halkın bitki dünyasıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı bk. halkbilim, krş. halk hayvan bilimi, halk havabilgisi, halk yıldızbilimi, bakı, düşyorum. Devamını Oku

 • halk yaşantısı: Halk yaşantısını oluşturan toplumsal ve ekonomik ürünlerin tümü. bk. halk kültürü, halk katmanı, halk toplumu, krş. aydın kültürü, seçkin kültürü. Devamını Oku

 • halk yıldızbilimi: Halkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum. Devamını Oku

 • terekeme: Kars’ta yerleşmiş bir Türk boyu. Kars yöresinde, tek ya da çift kişiyle oynanan bir halk oyunu. Devamını Oku

 • provincialism: Taşralı olma, taşraya özgü deyiş, taşra geleneği Taşralılık Devamını Oku

 • halkerki: (Yun. demokratia, demos = halk, kratos = erk, egemenlik) : 1- Halkın kendisini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi. // Bu yönetimde hükümet, gücünü yurttaşların tümünü içine alan halkın istencinden alır. Hükümet ve devlet işlerinin yürütülmesi, ya yurttaşların tümünün toplanmasıyle (eski Yunan kent-devletlerinde olduğu gibi) ya da doğrudan doğruya halkın seçtiği temsilciler ya Devamını Oku

 • yüklem değişkeni: Değer alanı n-li yüklem kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal bağıntılardan oluşan değişken. Değer alanı n-li yüklem içlemlerinden ya da başka bir deyişle n-li özniteliklerden oluşan bireysel olmayan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar