ampirist sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ampirist kelimesinin manası:

  1. Deneyci.

ampirist ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • körebe yansıtma yöntemi: Deneğin gözleri bağlı olarak kalemini bir tabaka kâğıt üzerinde dilediği yönde ve biçimde gezdirmesi. (Bu ölçerde deneyci ortaya çıkan biçim ve çizgileri yorumlamaya çalışır.) Devamını Oku

  • empirically: Ampirik bir şŸekilde, deneyci bir şŸekilde, deney ve gözleme dayanarak Devamını Oku

  • empiric science: Ampirik bilim, deneyci bilim, deney ve gözleme dayanan bilim Devamını Oku

  • empiric approach: Ampirik yaklaşŸım, deneysel yaklaşŸım, gözlenenin bilimsel olarak doğŸrulanması temeline dayanan yaklaşŸım, deneyci yaklaşŸım, dene yanılma temelli yaklaşŸım Devamını Oku

  • antitiyatro: Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan, deneyci yazarların savundukları ibir anlayış. Bunların başında Ionesco, Genet gibi yazarlar gelir. Devamını Oku

  • tabula rasa: [Lat.= Boş, üzerine hiç bir şey yazılmamış kâğıt]: Deneyci ve duyumcu öğretilerin, her türlü deneyden önce ruhun durumunu göstermek için kullandığı kavram. // Bu öğretiler, bilen öznede doğuştan kavramlar ve önsel bilgiler olmadığını, her bilginin yalnızca dıştan gelen duyu izlenimlerinden oluştuğunu savunur. Devamını Oku

  • deneycilik: Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, akılcılık karşıtı. Organizma ile durum veya çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi, simgelerle Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar