ampullary sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ampullary kelimesinin manası:

 1. mebranoz ampullanın transvers septumunun en belirgin bölümü,

ampullary ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ampullary: mebranoz ampullanın transvers septumunun en belirgin bölümü, Devamını Oku

 • transverse section: Transvers kesit Devamını Oku

 • deep transverse arrest: Derinde transvers durus Devamını Oku

 • sarkoidozis: İnsanlarda nedeni belirlenememiş, bütün vücudu etkileyen, düğümcüklerle belirgin, granülomlu bir hastalık. Epitelioid makrofajlardan ve az sayıda lenfositten oluşan granülomlar belirgindir. Atlarda kıl dökülmesi, kabuklanma ve pullanmayla belirgin deri yangısı, iştahsızlık, Devamını Oku

 • spina bifida: Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış bozukluğu, spondiloşizis, ayrık omurga. Devamını Oku

 • marked: Ehemmiyetli, göze çarpan, belirgin İsaretlenmiş, damgası olan Devamını Oku

 • bariz: Açık, göze çarpan, belirgin Örnek: Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı. P. Safa Açık, gözle görülür, belirgin. Devamını Oku

 • dilkurtları: Uzun vücutlu, solucanımsı, halkaları oldukça belirgin görünen ve bu belirgin eklemler dolayısıyle çoğunluk örümceğimsiler topluluğuna sokulan omurgasızlar sınıfı. Devamını Oku

 • incik keratozisi: Aygır ve kısraklarda incik bölgesinde çift taraflı, bakışımlı, alopesi alanları, pullanma ve kabuklanmalarla belirgin deride dejeneratif boynuzsu madde gelişimiyle belirgin patolojik değişim. Devamını Oku

 • işkembe kokuşması: Geviş getirenlerde ön mide içeriğinin kokuşması ve belirgin biçimde alkali olmasıyla belirgin bir sindirim bozukluğu, rumen kokuşması. Devamını Oku

 • atipik akciğer yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. Devamını Oku

 • hipoglisemik ensefalopati: Uzun süren hipoglisemi ve komanın bir sonucu olarak beyinde nöron dejenerasyonuyla belirgin patolojik değişimlerin genel adı. En belirgin olarak koyunların gebelik toksemisinde görülür ve sinir hücrelerinin bölgesel duyarlılığı anoksilerde olduğu gibidir. Devamını Oku

 • vestibüler uyumsuzluk: Beyinde, kulaktaki vestibülde veya her ikisinde birden oluşan patolojik değişimlere bağlı olarak başın etkilenen tarafa doğru eğilmesi ve düşmesi, vücut hareketlerinde düzensizlik ve şaşılıkla belirgin bozukluk, vestibüler disfonksiyon. En belirgin biçimde listeriyozis ve köpek gençlik hastalığında görülür. Devamını Oku

 • açık seçik: Çok açık, çok belirgin. Çok açık, çok belirgin bir biçimde Örnek: Bu iki örnek de açık seçik gösteriyor ki, çocuklarımızı kendi yetiştiğimiz gibi yetiştirmek hakkı bize verilmiş değildir. H. Taner Devamını Oku

 • klostridiyal enteretoksemi: Clostridium perfringens’in alt tiplerinin neden olduğu ani ölümlerle belirgin esas olarak geviş getiren hayvanların bir hastalığı olmakla birlikte, taylarda ve domuz yavrularında da görülebilen, ishal ve bağırsak yangısıyla belirgin bir hastalık grubu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar