ana zamanlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ana zamanlar kelimesinin manası:

 1. Bir dilin başlıca zamanları. Türkçede geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere başlıca üç ana zaman vardır. 1. Geçmiş zaman: oku-du, anla-dı; 2. Şimdiki zaman: oku-yor, anlı-yor; 3. Gelecek zaman: oku-y-acak, anla-y-acak vb. krş. ara zamanlar.

ana zamanlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ara zamanlar: Çekimli fiillerde iki ana zaman arasında kalan ve gösterdiği ana zamana göreceli olarak daha yakın veya daha uzak olan zaman kesiti veya kesitleri. Geçmiş zamanın “yakın geçmiş”, “uzak geçmiş” gelecek zamanın “yakın gelecek”, “uzak gelecek”ara zamanlarının bulunması gibi. Türkiye Türkçesinde aldı, getir-di örneklerindeki, -DI / -DU ekiyle kurulan geçmiş zaman genellikle yakın geçmişi karşıladığı hâlde; Devamını Oku

 • hikaye birleşik kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın Devamını Oku

 • ana düşünce ölçeri: Yazılı bir parça içindeki ana düşüncenin anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendiren bir ölçer. Devamını Oku

 • bir zamanlar: Zamanında, vaktiyle, eskiden. Devamını Oku

 • zamanların ardışması: Bkz. Zaman uygunluğu. Devamını Oku

 • jeolojik zamanlar: Yerkürenin, oluşmaya başladığı andan bu güne kadar geçirdiği devrelere Jeolojik zaman denir. Dünya’mızın 5-6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Devamını Oku

 • jeolojik zamanlar: Yerkürenin, oluşmaya başladığı andan bu güne kadar geçirdiği devrelere Jeolojik zaman denir. Dünya’mızın 5-6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Devamını Oku

 • ana türesi: Soy çizgisinin, kalıtın, babalık görevinin ana soyuna göre hesaplandığı ve kadına büyük ayrıcalıkların tanındığı bir zamanların toplum düzeni. Devamını Oku

 • bildirme kipleri: Siper, kuytu yer. Aşılacak yer. Devamını Oku

 • hell: He will. Cehennem, aşırı, çok, felaket, berbat, şaka, gırgır, şamata, kumarhane, casino Devamını Oku

 • kartelleşme: Kartel kurma işi Örnek: Devlet piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Anayasa Devamını Oku

 • kartelleşme: Kartel kurma işi Örnek: Devlet piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Anayasa Devamını Oku

 • ana atardamar: Kanı vücuda taşımak üzere kalpten çıkan büyük atardamar. Aort. Kalbin sol karıncığından çıkan, kanı kalpten vücudun diğer bölgelerine sevk eden büyük atardamar, aorta. Devamını Oku

 • years: Yıllar, uzun zaman; iler yaşŸ, büyük yaşŸ; zaman için kullanılan genel terim (geçmişŸ, şŸimdiki ve gelecek zaman); zamanın belirli bir dönemi Devamını Oku

 • future: S, i gelecek, müstakbel, istikbalde olan, gelecek zamana ait; i istikbal, gelecek, yarın, ati; ömrün geri kalan kısmı; gram gelecek zaman kipi futures i, çog ileride teslim edilmek üzere satılan veya satın alman mal: vadeli işlemler future perfect gram gelecekte belirli bir zamandan evvel tamamlanacak olan bir ha reketi veya durumu gösteren fiil zamanı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar