anaflaksi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anaflaksi kelimesinin manası:

 1. önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijenin vücuda ikinci defa girişiyle gelişen, yaşamı tehdit edici aşırı duyarlılık reaksiyonu.

anaflaksi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sitotropik anaflaksi: (Yun. kytos: hücre; tropikos: dönme; ana: yukarı; phylax: muhafız) Sitotropik antikorların neden olduğu bir tip aşırı duyarlılık reaksiyonu. Devamını Oku

 • sitotoksik anaflaksi: (Yun. kytos: hücre; toxikon: zehir; anti: karşı) Hücre yüzeyi için spesifik olan antikorların bir hayvana enjekte edildiğinde meydana gelen bir tip aşırı duyarlılık. Devamını Oku

 • anafilaksi: Aşırı duyarlık. Genellikle parenteral ilaç veya aşı uygulamalarından sonra, uyarılmış mast hücrelerinden ve bazofillerden antikora karşı kimyasal aracıların salınımı sonucu damarların genişlemesi ve geçirgenliğin artmasıyla belirgin, yerel veya yaygın, şiddetli Devamını Oku

 • tehditkar: Tehdit edici, tehdit içeren bir söz, davranış vb. için kullanılır. Tehdit dolu, tehdit edici. Devamını Oku

 • tehditkar: Tehdit edici, tehdit içeren bir söz, davranış vb. için kullanılır. Tehdit dolu, tehdit edici. Devamını Oku

 • inkübasyon: Kuluçka Kuluçka. Hastalık etkeninin vücuda Devamını Oku

 • antijenite: Bir antijenin antikoruyla bağlanabilme yeteneği. Vücuda giren antijenin kendisine karjı antikor oluşturma yeteneği, bu yeteneğin derecesi, antijenisite, immünojenisite. Devamını Oku

 • kuluçka: Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanı, gurk. Tek bir doğum ya da bir grup yumurtadan çıkan yavru; ergin tarafından bakılan genç hayvan. Devamını Oku

 • veiled threat: Örtülü tehdit, kapalı tehdit, gizli tehdit, alttan alta tehdit, imalı tehdit, ince tehdit Devamını Oku

 • second 2: İkinci: a second time ikinci defa. bir daha: Please give him a second helping of soup. Ona bir porsiyon daha çorba verir misiniz? ikinci kimse/şŸey. düelloda şŸahit/yardımcı. oto. ikinci vites. çoğŸ. ikinci kalite mal. (bir öneriyi) desteklemek. ikinci olarak. Devamını Oku

 • anamnestic reaction: belli bir antijen’in vücuda girişi ile bağışıklık kazanmış kişide aynı antijen’in bir süre sonra tekrar vücuda girişi ile yeniden antikor meydana gelmesi; Devamını Oku

 • dramatik yapı: Bir filmin, bir televizyon oyununun bir izdem çevresinde gelişen, olgunlaşan, biçimlenen kuruluşu; belirli bir izdemin, belirli bir konu içinde işlenirken, belirli bir noktadan yola çıkılıp, geliştirilip, bir sonuca ulaşıncaya kadar bu konuya giriş, konunun açılması, yürüyüşü, gelişmesi; kişilerin ve bu kişilerin içinde yer aldıkları çevrenin tanıtılması; kişiler arasında ve kişiyle çevresi arasındaki ilişkiler; bu ilişkileri Devamını Oku

 • geç tip aşırı duyarlılık: Duyarlı T hücrelerinden sitokin salınmasına bağlı, 48-72 saat içinde oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonu. Devamını Oku

 • hipovitaminoz: Vitaminlerin veya belli bir vitaminin vücuda yetersiz girişi nedeniyle gelişen patolojik durum. Devamını Oku

 • eozinofilik ülserli kolon yangısı: Aşırı duyarlılık reaksiyonu, parazitlere bağlı veya yabancı cisim reaksiyonu olarak değerlendirilen, köpeklerde görülen, kolonun eozinofil lökositlerden zengin hücre infiltrasyonu ve ülserleşmesiyle belirgin yangısı. Eozinofilik mide-bağırsak yangısının bir parçası olarak değerlendirilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar