anahtar sözcük sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anahtar sözcük kelimesinin manası:

 1. Bir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve addan seçilen önemli sözcük.

anahtar sözcük ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anahtar sözcük kaynak dizimi: Bkz. konu kaynak dizimi. Devamını Oku

 • eş sözcük: Söylenişleri eşit ama ayrı anlamlarda olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması. Devamını Oku

 • uyum iyiliği testi: Nitel verilerde, ana kitleden seçilen örneklerin gözlenen örnek verilerinin beklenen değerlere ne kadar ve nasıl uyduğunu belirlemek amacıyla kullanılan ki-kare ve Kolmogrov-Smirnov uyum iyiliği testleri. Devamını Oku

 • gezgin sözcük: (Derleme.. dolaşan kelime, yaygın kelime) Birçok dilde yaygın bir şekilde kullanılan sözcük: Paşa, begüm, atom vb. Devamını Oku

 • tutmanlık sözleşmesi: Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Devamını Oku

 • önsöz: Bir yapıtın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan, kimi kez de hazırlanmasında emeği geçen kişileri belirten yazı, mukaddime, dibace. Kitabın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan ve (ya da) hazırlanmasında emeği geçen Devamını Oku

 • aşırı küçülme: Addan ad türeten + CIk/ + CUk küçültme ekinin küçüklük veya azlık bildiren sıfatlarda kullanılmasıyla sağlananaşırı küçülme derecesi: azıcık, küçücük, minicik, incecik, kısacık, sıcacık, yumuşacık, körpecik vb. Devamını Oku

 • sınırlamak: Sınırını çizmek, sınırını belirtmek veya belirlemek. Belli bir sınır içinde bırakmak, belirlemek. Devamını Oku

 • dilimli ısıtısı anahtar kolu: Dilimli ısıtıcı anahtarını çevirmekte kullanılan kol. Devamını Oku

 • düğümcük: Küçük doku birikimini belirlemek için kullanılan genel terim. Devamını Oku

 • yerlem çatkısı: Bir noktanın, bir cismin. uzaydaki konumunu: belirlemek için kullanılan başvuru eksenleri takımı, anlamdaş konaç eksicikleri. Bir noktanın, bir cismin. uzaydaki konumunu: belirlemek için kullanılan başvuru eksenleri takımı, anlamdaş konaç eksicikleri. Devamını Oku

 • yazı tura atmak: (bir oyunda) ilk başlayacak olanı saptamak amacıyla ya da girişilen bir iddiada kazananı belirlemek için metal parayı havaya atmak. Devamını Oku

 • dilimli ısıtıcı anahtarı: Isıtıcı dilimlerini birbirlerine ekleme işinde kullanılan özel anahtar. Devamını Oku

 • öğeciksel kütle birimi: Öğecik yerdeşlerinin tek tek kütlelerini belirlemek için kullanılan kütle birimi. Yaklaşık değeri 1,66 X 10(…) gr. dır. Öğecik yerdeşlerinin tek tek kütlelerini belirlemek için kullanılan kütle birimi. Yaklaşık değeri 1,66 Devamını Oku

 • buharı: Baca. (Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta; Beyceli *Fatsa -Ordu; Kırçiçeği *Susuz -Kars; Yenikent *Aksaray -Niğde) (Hi: 194-256) Buharalı. 600 bin hadisten seçilen 7275 hadis ile en mu’teber ve en sahih Sahih-i Buhari Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar