anamnestic reaction sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anamnestic reaction kelimesinin manası:

 1. belli bir antijen'in vücuda girişi ile bağışıklık kazanmış kişide aynı antijen'in bir süre sonra tekrar vücuda girişi ile yeniden antikor meydana gelmesi;

anamnestic reaction ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • specific anamnestic reaction: Özgül anamnestik reaksiyon Devamını Oku

 • nonspecific anamnestic reaction: Özgül olmayan anamnestik reaksiyon Devamını Oku

 • antigen antibody reaction: Antijen antikor reaksiyonu Devamını Oku

 • antitoksin: İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde. (Yun. anti: karşı; toxikon: zehir) Toksinle birleşerek onu etkisiz hâle getiren herhangi bir madde. Devamını Oku

 • monoklonal antikor: (Yun. monos: tek; klon: dal) B hücrelerinin tek bir klonundan meydana getirilen antikor. Hepsi tek bir antijen için spesifik olan birbirinin aynı antikor moleküllerinden oluşan bir populasyon oluştururlar. Bilimsel araştırma ya da ticarî amaçla hibridoma hücre kültürlerinden meydana getirilirler. Bilimsel ya da tıbbî tanılarda fevkalâde spesifik ajanlar olarak makromoleküllerin, virüslerin vb.nin tayininde kullanılır. Devamını Oku

 • anamnestic: Anamnestik Anamneztik, tıbbi veya psikiyatrik hastanın geçmişŸi ile ilgili, bir hastalığŸın veya rahatsızlığŸın geçmişŸi ile ilgili (Tıp) Devamını Oku

 • anamnestic response: Anamnestik cevap Devamını Oku

 • bağışıklama: Bağışık hale getirme. Aşılama. Bağışıklanma, Devamını Oku

 • antigenicity: Antijen meydana getirme, antikor üretimi Devamını Oku

 • abderhaldens reaction: karaciğer afetleri, sar’a ve erken bunama, kanser, gebelik gibi hastalıkların teşhisine hizmet eden, kanda bazı şartlar altında beliren hususi korunma mayalarını meydana çıkarmağa yarayan biyolojik reaksiyon; (Yazılışı: abderhalden’s reaction) Devamını Oku

 • reconstruction: Tekrar inşa Yeniden yapılan şey Devamını Oku

 • encore: Bir daha ! Tekrar ! Bravo ! Bir şarkının tekrar edilmesi isteği Devamını Oku

 • ilaç alerjisi: Vücuda alınan ilaç veya metaboliteyle ilaçlara katılan boya, koruyucu gibi maddelerin proteinlere kovalent biçimde bağlanması ve tam bir antijen durumuna gelmesi sonucunda oluşan alerji tipi. Devamını Oku

 • gastrovasküler sistem: Sölenterlerde, gastral boşluktan meydana gelen, besinin hücre dışı olarak sindirilmesinden sonra belli hücrelerle alınıp bütün vücuda yayılmasını sağlayan kanal sistemi. Devamını Oku

 • relapse: Tekrar kötüleşmek, tekrarlamak, depreşmek, nüksetmek, yeniden suç işlemek Yeniden nüksetmek, tekrar fenalaşmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar