ancak izlenebilen ayrım yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ancak izlenebilen ayrım yöntemi kelimesinin manası:

 1. Herhangi bir türden canlı deneklerin, nesneler ve uyaranlar arasında ayırt edebildikleri en küçük ayrımı saptamakta kullanılan bir yöntem.

ancak izlenebilen ayrım yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ancak izlenebilen ayrım: Deneysel durumlarda, birisi, algı eşiğinin biraz üstünde olan iki uyaran arasında ayırt edilen en küçük ayrım. Devamını Oku

 • ancak izlenebilen ayrım: Deneysel durumlarda, birisi, algı eşiğinin biraz üstünde olan iki uyaran arasında ayırt edilen en küçük ayrım. Devamını Oku

 • ancak sezilebilen ayrım: Ölçüm konusunu oluşturan çeşitli nesneler ya da bir ölçek sürekliliğini oluşturan çeşitli konumlardan birbirini izleyenler arasındaki ayrımın tam sezinlenebildiği ya da yargılanabildiği sınır. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi eky.: İstatistik hesap ve istatistik gökbilimde çok kullanılan bir hesap yöntemi . Birbirine bağlı nicelikler arasındaki bağlılığa ilişkin katsayıları, gözlenen değerlere göre, olasılığı en büyük ya da yanılgıyı en küçük küçük kılan bir yöntem. Devamını Oku

 • nicel ayrım: Nesneler yada özellikler arasında sayıyla dile getirilebilen ayrım. bkz. nitel ayrım. Devamını Oku

 • nitel ayrım: Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım. Devamını Oku

 • denetleme yöntemi: Bir önermeler kümesinin tutarlılığını ya da tutarsızlığını, bir çıkarımın geçerliliğini ya da geçersizliğini denetlemeye yarayan herhangi bir yöntem. ||Örn. Doğruluk değeri çözümlemesi, çözümleyici çizelge, türetim eklemler mantığı için birerdenetleme yöntemidir, Krş. yasal biçim. Devamını Oku

 • runge kutta yöntemi: Adi diferensiyel denklemler sistemi için Cauchy probleminin sayısal çözümünün bulunmasında kullanılan bir yöntem. Devamını Oku

 • QIAamp DNA saflaştırma yöntemi: Biyolojik numunelerden DNA izole etmede kullanılan yöntem. Devamını Oku

 • toplama yöntemi: Adî anlamda ıraksak serilerin herhangi bir anlamda yakınsaklığını inceleyen yöntem. Örneğin, Abel yöntemi, Cesaro yöntemi gibi. Devamını Oku

 • görünüm yöntemi: Bir konuyu ayrı ayrı açılardan saptayan fişlerdeki bilgileri bir bütün olarak göstermeyi sağlayan yöntem. Devamını Oku

 • lagrange çarpanı yöntemi: Bir fonksiyonun belli bir kısıt altında uç değerlerini bulmak için kullanılan ve Joseph Louis Lagrange tarafından geliştirilen matematiksel yöntem. Devamını Oku

 • yüzeysel iktisat yaklaşımı: Marksist iktisada göre iktisadi olayları çözümlerken nesneler arasındaki ilişkilerden insanlar ve sınıflar arasındaki ilişkiIere geçemeyen ve dolayısıyla görünenlerin ötesine gidemeyen ve görünüşle yetinen iktisat anlayışı. Devamını Oku

 • yalın sayışım yöntemi: Tek yönlü giriş yöntemi ile (toplama ve çıkarma yolu ile) tutulan sayışım biçimi. Kural olarak yalnız kasa ve kişi sayışımlarını izleyen yöntem. Devamını Oku

 • alt takım: Bir takım içinde kurulan ikinci derecedeki takım. İniş takımları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar